BUDZENIE ŚWIADOMOŚCI MORSKIEJ

niedziela, 10 stycznia 2016 21:39
Drukuj

jan dymitr solikowski

"Każdemu panu i narodowi więcej na morskim państwie zależy, niźli na ziemskim. Kto ma państwo morskie, a nie używa go albo je sobie da wydzierać, wszytkie pożytki od siebie oddala, a wszytkie szkody na się przywodzi, z wolnego niewolnikiem się stawa , z bogatego ubogim, z swego cudzem"
"Rozmowa kruszwicka", 1573
Arcybiskup Jan Dymitr SOLIKOWSKI sekretarz królewski Zygmunta Augusta i Stefana Batorego

mamertpobrane

"Żaden kraj bez morza nie ma wolnego oddechu. Nie może osiągnąć dobrobytu i samodzielności,
które osiąga, gdy się posiada własne wybrzeże, własny port i własną flotę."

kmdr. ppor. rez. kpt. ż. w. MAMERT STANKIEWICZ

"Ojcowie" nasi dokonali wielkiego wysiłku aby Polska stała się krajem morskim.

Aby obecnie wykorzystać naszą geopolityczną szansę potrzeba świadomości jak wielkim skarbem jest morze, czym jest transport morski i jak ważnym narzędziem naszej suwerenności gospodarczej są porty morskie i centra logistyczno-dystrybucyjne. Świadomość tą winni posiadać wszyscy obywatele, ale przede wszystkim politycy zarówno szczebla centralnego, regionalnego, jak i lokalnego oraz elity biznesowe. Wszyscy oni powinni tworzyć oddolne sieci, klastry i alianse strategiczne na rzecz wykorzystania atutów naszego położenia w Europie.

mapa sie ten

opracował: Zbigniew Stankiewicz

Poprawiony: wtorek, 12 stycznia 2016 08:39