Tak o Wiśle pisali :

poniedziałek, 24 maja 2021 13:46
Drukuj

belza-Władysław Bełza (1847-1913) - neoromantyczny lwowski poeta
i publicysta, piewca polskości (z wykształcenia chemik).

Domowa rzeko ! prześlliczna Wisło !

Jakby rusałka powiewna, hoża...

Z podnóża Karpat źródło twe trysło,

I płynie, płynie, het aż do morza.

Oh! ukochanaś ty od flisaków,

Gdańsku wiozących haracz zbożowy!

Źródeł twych strzeże królewski Kraków,

Ujścia, Bałtyku brzeg bursztynowy!

Kraj opasujesz swą wstęgą płową,

Wszystkich rzek polskich będąc królową!

Poprawiony: poniedziałek, 24 maja 2021 14:02