Nowy kapitan Zawiszy Czarnego

wtorek, 18 maja 2021 11:36
Drukuj

kapitannzc

Fot. Weronika Nadzikiewicz
W sobotę, 15 maja 2021, został mianowany nowy kapitan żaglowca szkolnego Związku Harcerstwa Polskiego sy Zawisza Czarny.
Po ukończeniu stażu kapitańskiego i zdobyciu wymaganych uprawnień, armator żaglowca, Centrum Wychowania Morskiego ZHP, powołał na funkcję kapitana Wojciecha Madeja. Uroczystość odbyła się na pokładzie Zawiszy Czarnego. Powierzenie funkcji kapitana odbyło się w obecności załogi stałej żaglowca oraz załogi szkolnej rozpoczynającej rejs. Uczestniczyli w niej komendant CWM ZHP hm. Rafał Klepacz, dyrektor CWM ZHP phm. Weronika Nadzikiewicz oraz wieloletni kapitan żaglowca i były komendant CWM ZHP hm. Waldemar Mieczkowski.

Nowemu kapitanowi życzymy zawsze przynajmniej stopy wody pod kilem i zawsze tylu powrotów do portu ile było wyjść.
Źródło: inf.prasowa

Poprawiony: wtorek, 18 maja 2021 11:37