PRZEKOP PRZEZ MIERZEJĘ WIŚLANĄ. TRWA OCZYSZCZANIE TERENU.

piątek, 06 grudnia 2019 17:03
Drukuj

apierwszyrok ligi

Od kilku tygodni trwa oczyszczanie części lądowej z obiektów ferromagnetycznych, takich jak niewybuchy i niewypały. Do tej pory odnaleziono ok. 3 tys. elementów, w tym pozostałości po działaniach militarnych w czasie II wojny światowej m.in. resztki skrzynek amunicyjnych i łuski. Prace te potrwają jeszcze około dwóch tygodni.

mmmmmmmm----logo-new

Do końca stycznia planowane jest natomiast usunięcie karpin i oczyszczenie terenu budowy. Rozpoczął się również montaż urządzeń, służących do monitorowania zmian poziomu zwierciadła wody oraz jej zasolenia.

mm1-mm2-mm3

Poprawiony: piątek, 06 grudnia 2019 17:15