W WARSZAWIE SŁUŻBY PRZYGOTOWUJĄ BUDOWĘ RUROCIĄGU ODPROWADZAJĄCEGO ŚCIEKI, BY NIE WPADAŁY DO WISŁY

piątek, 30 sierpnia 2019 15:51
Drukuj

czjka

fot. twitter.com/Rafał Trzaskowski
Wojsko, straż pożarna, przedstawiciele rządu i władz miejskich oraz Wód Polskich przeprowadzili w piątek rekonesans nad Wisłą, w związku z przygotowaniami do budowy awaryjnego rurociągu, którym będą tłoczone ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków "Czajka" znajdującej się na prawym brzegu rzeki.

Poprawiony: piątek, 30 sierpnia 2019 15:52