WIŚLANA KONFERENCJA NA STATKU

poniedziałek, 12 września 2016 06:53
Drukuj

rejs statek grudzidz 595 314

Przedstawiciele RZGW w Gdańsku wzięli udział w konferencji naukowo-samorządowej na temat śródlądowych dróg wodnych w Polsce pt. "Kaskada Dolnej Wisły - szansa czy zagrożenie". Uczestnicy konferencji zebrali się na statku, który płynął Wisłą z Grudziądza do ujścia.
Głównym celem spotkania było wypracowanie nowych rozwiązań, mających na celu rewitalizacje polskich rzek i ożywienie sektora żeglugi śródlądowej.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku reprezentowali: z-ca dyr. ds. technicznych i inwestycji, Krzysztof Roman i Piotr Kowalski z Zespołu ds. Funduszy Europejskich. Piotr Kowalski wygłosił referat pt. "Przebudowa ujścia Wisły (2011 -2015) - ochrona przeciwpowodziowa", w którym omówił szereg aspektów rozbudowy infrastruktury na Wiśle.
W rejsie wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym przedstawiciele władz samorządowych, organizacji społecznych, administracji rządowej i ministerstw oraz naukowcy.
Jest to coroczne spotkanie, organizowane od 2007 r. Organizatorami konferencji były Urząd Marszałkowski oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
rel (RZGW w Gdańsku)

Poprawiony: poniedziałek, 12 września 2016 06:54