GENERAŁ GUSTAW ORLICZ-DRESZER

czwartek, 08 września 2016 15:37
Drukuj

gen.orlicz-dreszer

W dniu 16 lipca 2016 roku minęła 80- Rocznica śmierci generała Gustawa Orlicz -Dreszera-prezesa Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej w latach 1930-1936 /do czasu tragicznej śmierci/
Generał Gustaw Orlicz -Dreszer należał do wybitnych postaci w strukturach Ligi Morskiej i Kolonialnej, był wspaniałym organizatorem ,wizjonerem Polski Morskiej. Propagował rozwój gospodarki morskiej, rzecznej, obronności. .Prezentował wizję Polski Mocarstwowej.
Od połowy lat dwudziestych różne organizacje rewizjonistyczne w Niemczech podnosiły sprawy rewizji postanowień Traktatu Wersalskiego w aspekcie rewizji terytoriów odebranych Niemcom na rzecz Państwa Polskiego. Zaczęto kwestionować granice Rzeczypospolitej Polskiej. Reagując na te wydarzenia w 1930 roku postanowiono zmienić nazwę Ligi Morskiej i Rzecznej na Ligę Morską i Kolonialną, domagając się przy tym przyznanie Polsce część byłych terytoriów kolonii należących do Niemiec.
Podczas pierwszych obrad Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej przyjęta został hasło "Nie ma Polski bez morza i nie ma morza bez floty wojennej" ,oddające kierunek działań Ligi Morskiej i Kolonialnej. Z inicjatywy Ligi Morskiej i Kolonialnej postulowano wybudowanie kanału łączącego dorzecze Wisły z dorzeczem Dunaju, w celu rozwoju transportu i wymiany handlowej z państwami strefy Morza Czarnego.
Generał Gustaw Orlicz-Dreszer w znaczący sposób wzmocnił rangę Ligi Morskiej i Kolonialnej. Stan osobowy zwiększył się w latach 1930 do 1936 z około 50 tysięcy do ok. 535 tysięcy. Powstały oddziały Ligi Morskiej i Kolonialnej w Stanach Zjednoczonych, Francji, Belgii, Kanadzie, Czechosłowacji, Austrii, Australii ,i Brazylii. W 1934 roku Liga Morska i Kolonialna zakupiła w stanie Parana w Brazylii tereny o powierzchni ok.30 tysięcy hektarów, na polską akcję osadniczą..


Z inicjatywy generała Gustawa Orlicz -Dreszera Liga Morska i Kolonialna zaczęła głosić ideę likwidacji cywilizacyjnego opóźnienia naszego kraju oraz dołączenia do państw wysokorozwiniętych. W 1933 roku Liga Morska i Kolonialna zajęła się zbiórką funduszy na zakup okrętu dla Marynarki Wojennej. Była to inicjatywa Prezesa Zarządu Głównego.
Dzięki staraniom Generała Gustawa Orlicz -Dreszera inicjatywy i programy proponowane przez Ligę Morską i Kolonialną miały duże poparcie w Sejmie ,Senacie oraz Rządu RP.
Dzięki inicjatywie działaczy Ligi Morskiej i Kolonialnej od 1932 roku organizowane były obchody Święta Morza w Polsce. W 1936 roku generał G. Orlicz Dreszer wspólnie z J. Kożuchowskim opracowali "Memoriał w sprawie polskiego programu morskiego ".Memoriał został wykorzystany do opracowania 6-cio letniego planu rozwoju Polski. Proponowano budowę kanału Bydgoszcz -Gdynia w celu usprawnienia żeglugi śródlądowej z pominięciem Wolnego Miasta Gdańska..
Tragiczna śmierć Generała w katastrofie lotniczej w 1936 roku była niepowetowaną stratą dla Państwa Polskiego i Ligi Morskiej i Kolonialnej.
Definiując osiągnięcia generała Gustawa Orlicz-Dreszera, jeden z działaczy napisał "Prezes G. Orlicz Dreszer nauczył nas marzyć, chcieć tworzyć i budować".
Generał Gustaw Orlicz-Dreszer pochowany został na Cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu w Gdyni. W 1939 roku żołdacy niemieccy zbezcześcili szczątki Generała ,zrywając z munduru jego liczne odznaczenia. Do dziś nie wiadomo gdzie znajdują się jego doczesne szczątki.
Generał Gustaw Orlicz-Dreszer zasłużony dla rozwoju obronności Państwa Polskiego ,gospodarki morskiej i rzecznej umieszczony został w Narodowym Panteonie Polaków.

Zebrał i opracował : Wacław l. Kowalski -Prezes Zarządu "Klub Bractwo Wiślane" Liga Morska i Rzeczna

Poprawiony: czwartek, 08 września 2016 15:43