KANDYDACKI REJS POD ŻAGLAMI "ISKRY"

wtorek, 06 września 2016 08:16
Drukuj

iskra  595 314

W poniedziałek 5 września, przyszli studenci mundurowi Akademii Marynarki Wojennej, rozpoczęli rejs kandydacki po Bałtyku na pokładzie okrętu szkolnego ORP Iskra. W dwutygodniowych praktykach pod żaglami bierze udział 22 podchorążych.
To dla przyszłych studentów wojskowych pierwsze wyjście na morze na okręcie Marynarki Wojennej, a zarazem pierwszy etap w ramach morskiej praktyki nawigacyjno-szkoleniowej. Rejs kandydacki Iskrą to ostatni sprawdzian przed uroczystą przysięgą wojskową.
W ramach dwutygodniowego rejsu ORP Iskra będzie żeglować po wodach Bałtyku Południowego. Trasa przejścia uwzględnienia najciekawsze pod względem nawigacyjnym rejony tego akwenu. Ponadto barkentyna wejdzie do Portu Wojennego w Świnoujściu.
W trakcie rejsu 22 młodych adeptów marynarskiego zawodu będzie poznawać specyfikę służby na morzu, zapoznawać się z realiami życia okrętowego i trudami morskiego rzemiosła. Rejs będzie także ostateczną weryfikacją trafności wyboru kierunku studiów dokonanego przez kandydatów do Akademii Marynarki Wojennej. ORP Iskra powróci do bazy w Gdyni w poniedziałek, 19 września.
ORP Iskra jest żaglowcem szkolnym Marynarki Wojennej RP. Przeznaczeniem okrętu jest szkolenie żeglarskie i ogólnomorskie podchorążych Akademii Marynarki Wojennej podczas długich rejsów nawigacyjno-szkoleniowych. ORP Iskra to trzymasztowa barkentyna. Fokmaszt posiada ożaglowanie rejowe, grotmaszt - gaflowe, a bezanmaszt - bermudzkie. Okręt został skonstruowany i wybudowany w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Jego konstruktorem jest mgr inż. Zygmunt Choreń. Stępka okrętu została położona 11 listopada 1981 roku. Wodowanie odbyło się 6 marca 1982 roku. Ceremonii Chrztu dokonała Barbara Zielińska. Patronat nad budową i wyposażeniem okrętu sprawował Klub Oficerów Rezerwy przy Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Podniesienie bandery i wcielenie okrętu do służby w Marynarce Wojennej zostało dokonane 11 sierpnia 1982 roku. Pierwszym dowódcą został kpt. mar. Lech Soroka. Obecnie jednostką dowodzi kmdr ppor. Jacek Miłowski.
Źródło:3 FO

Poprawiony: wtorek, 06 września 2016 08:18