LIGA W SPRAWIE KANAŁU PRZEZ MIERZEJĘ WIŚLANĄ

sobota, 16 stycznia 2016 14:28
Drukuj

ligafcbf9e04f2d2877b8c0821feb924bf5dkanal5694b403d2d25 osize1068x623q71hf2eef8

Udział Ligi Morskiej i Rzecznej w staraniach o budowę Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną 2006 - 2015

Budowa Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną łączącego porty Zalewu Wiślanego z Morzem Bałtyckim została wpisana do najważniejszych inwestycji planowanych do realizacji przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pana Marka Gróbarczyka w latach 2016 -2019.
Koncepcja budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną zrodziła się pod koniec XX wieku, jej autorem był prof. Tadeusz Jednorał, wybitny ekspert od budownictwa wodnego i morskiego.
Prace nad projektem nabrały tempa w 2006 roku gdy powołane zostało Ministerstwo Gospodarki Morskiej, pod kierownictwem Pana Rafała Wiecheckiego.
Na początku funkcjonowania nowego ministerstwa w maju 2006 roku z inicjatywy Ligi Morskiej i Rzecznej odbyło się robocze spotkanie ekspertów od żeglugi śródlądowej oraz budownictwa wodnego z Panem Rafałem Wiecheckim Ministra Gospodarki Morskiej. Uczestnikami spotkania byli:
- Wacław L. Kowalski - Wiceprezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej
- prof. Tadeusz Jednorał - dyrektor Instytutu Naukowo - Technicznego Pomorskiej Rady FSNT-NOT w Gdańsku
- Prof. Marek Michalski - przedstawiciel Akademii Morskiej w Szczecinie
Prof. Tadeusz Jednorał przedstawił Ministrowi koncepcję projektu budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Projekt wzbudził zainteresowanie Ministra a efektem tego była deklaracja o poparciu realizacji projektu oraz pozyskanie środków finansowych na pokrycie prac wstępnych i przygotowawczych. Efektem spotkania oraz deklaracji Ministra było wpisanie projektu na listę Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" zaakceptowaną przez Radę Ministrów do realizacji w latach 2007 - 2013.
Podczas konferencji zorganizowanej w Senacie RP w dniu 5 czerwca 2006 roku p.t. "Rzeki i Morze Bałtyckie szansą rozwoju Polski", której współorganizatorem była Liga Morska i Rzeczna, przyjęty został "Memoriał w sprawie likwidacji zaniedbań i rozwoju wodnych sektorów gospodarki w Polsce". W dokumencie tym uczestnicy konferencji domagali się m.in. podjęcia działań w sprawie budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Memoriał przesłany został do Prezydenta RP, Premiera Rządu, Marszałków Sejmu i Senatu.

Z inicjatywy Ligi Morskiej i Rzecznej Rada Programowa projektu turystyczno - rekreacyjnego p.n. "Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego":
Warszawa - Zamek Królewski:
- Wisła - Zalew Włocławski - Wisła - Nogat - Kanał Jagielloński - Elbląg - Zalew Wiślany - Zatoka Pucka (Morze Bałtyckie)
- Wisła - Kanał Żerański - Kanał Królewski - Jezioro Zegrzyńskie - Narew - Biebrza - Kanał Augustowski (Niemen)
w dniu 11 marca 2014 roku podjęła uchwałę wyrażającą poparcie dla realizacji inwestycji p.n. "Budowa Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną".
Uchwała przekazana została do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Premiera Rządu, Ministra Środowiska oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.
Podczas XXI Zjazdu Delegatów Ligi Morskiej i Rzecznej w dniu 21 listopada 2015 roku w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni podjęta została uchwała popierająca budowę Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Tekst uchwały przesłany został do Premiera Rządu, Marszałka Sejmu RP.
W dniu 3 listopada 2015 roku do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy wysłany został tekst ?Memoriału w sprawie likwidacji zaniedbań i rozwoju wodnych sektorów gospodarki w Polsce" z prośbą o zajęcie stanowiska. Efektem tego wystąpienia była zwołana w dniu 8 grudnia 2015 roku pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej konferencja poświęcona tematyce rozwoju żeglugi śródlądowej, gospodarki wodnej w Polsce. Konferencja odbyła się w Belwederze, siedzibie Prezydenta RP. W konferencji uczestniczyli:
- Pan Wojciech Kolarski - Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
- Pan Mariusz Gajda - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
- Pan Jerzy Materna - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
Wśród zaproszonych gości byli eksperci współpracujący z Ligą Morską i Rzeczną przy opracowywaniu Memoriału. Ligę Morską i Rzeczną reprezentował Wacław L. Kowalski, Wiceprezes Zarządu Głównego.
Podczas konferencji zaprezentowany został program rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce przygotowany przez Pana Krzysztofa Wosia - eksperta który uczestniczył w opracowaniu Memoriału. Składnikiem programu był Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną.

Krótka charakterystyka Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną łączącego Zalew Wiślany z Morzem Bałtyckim.
Parametry Kanału Żeglugowego:
- średnia głębokość nawigacyjna - 5 m
- minimalna szerokość - 36 m
- długość - 1400 m
- komora śluzowa o wymiarach:
długość - 140 m
szerokość - 36 m
Po wybudowaniu Kanału Żeglugowego do portów Zalewu Wiślanego będą mogły wpływać bez przeszkód zarówno jednostki towarowe jak i pasażerskie, jachty morskie.
Nastąpi rozwój przeładunków towarowych w porcie Elbląg oraz rozwój turystyki morskiej i rekreacyjnej w rejonie portów Elbląg, Suchacz, Tolkmicko, Nowa Pasłęka, Kadyny, Piaski, Frombork, Krynica Morska. Nastąpi rozwój infrastruktury portowej oraz usług portowych i turystycznych. Ponadto nastąpi lepsza cyrkulacja wody w Zalewie Wiślanym, wymiana wody i ryb między Zalewem Wiślanym i Zatoką Gdańską. Urobek z przekopu może być wykorzystany na rozbudowę terenów plażowych na Mierzei Wiślanej.
Poprzez wybudowanie Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną będzie możliwa rozbudowa "Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego" od Zalewu Wiślanego, przez Zatokę Gdańską, Morze Bałtyckie do portu w Kłajpedzie, następnie przez Zalew Kuroński do Niemna i dalej do Kanału Augustowskiego.

Opracował : WACŁAW L. KOWALSKI.

Mapa Zalewu Wiślanego z zaznaczonymi wariantami przebiegu Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

kanal planz10916941qmapa-z-czterema-wariantami-budowy-kanalu

Według posiadanych informacji preferowana jest lokalizacja Kanał Żeglugowego w rejonie miejscowości Skowronki, ale sprawa nie jest jeszcze przesądzona.

Poprawiony: sobota, 16 stycznia 2016 16:14