BYŁ TAKI KLUB

poniedziałek, 28 października 2019 15:33
Drukuj

Jak dużo wiemy o dwukrotnym mistrzu Polesia w piłce nożnej, który uczestniczył w eliminacjach do przedwojennej ekstraklasy?
Poleskie było niezwykłym województwem w międzywojennej Polsce, nie tylko największym pod względem powierzchni. Obejmowało rozległe tereny nizinne, przeważnie bagniste lub zalesione, rozpościerające się pomiędzy Bugiem a Horyniem. Nieliczne miasta, które znajdziemy tam przed II wojną światową, były słabo skomunikowane.

wojewpin

Największym miastem był Brześć nad Bugiem, stolica piłkarskiego okręgu poleskiego, utworzonego w 1929 r. Wcześniej nieliczne tamtejsze kluby uczestniczyły w rozgrywkach okręgu lubelskiego. Nic zatem dziwnego, że najsilniejsze drużyny pochodziły z Brześcia, reprezentowały tamtejsze jednostki wojskowe i kolekcjonowały kolejne tytuły mistrza okręgu. Dopiero w 1935 r. hegemonię brzeskich drużyn przerwali futboliści Wojskowego Klubu Sportowego "Kotwica" Pińsk. Drużyna ta jawi się jako nie mniej tajemnicza, niż całe województwo. Wiemy, że powstała pod koniec lat 20-tych (1927?) i zrzeszała marynarzy stacjonujących w Pińsku.

kotwicapinsk

Drużyna Kotwicy Pińsk, Mistrz Polesia w 1936 r.; Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Klub funkcjonował do 1939 r., gdy został zlikwidowany na skutek mobilizacji wojskowej.
Źródło: PolskieLogo.net.

Poprawiony: poniedziałek, 28 października 2019 15:35