KOMUNIKATY NAWIGACYJNE

niedziela, 18 sierpnia 2019 14:38
Drukuj

Komunikat Nawigacyjny nr 32/2019
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z obecną sytuacją hydrologiczną szlak żeglowny Bugu od Jeziora Zegrzyńskiego do ujścia Liwca (km 0 - 42,2) oraz szlak żeglowny Narwi od Jeziora Zegrzyńskiego do ujścia Orzyca (km 56 - 83,5) nie spełniają wymaganych parametrów pod względem głębokości tranzytowych.

W związku z powyższym uprawianie żeglugi na wyżej wymienionych odcinkach dróg wodnych Bugu i Narwi może się odbywać wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Poprawiony: niedziela, 18 sierpnia 2019 14:41