HISTORIA LIGI OBIEKTYWEM ZAPISANA

sobota, 17 sierpnia 2019 11:33
Drukuj

lm12

Prezes Ligi Morskiej i Kolonialnej gen. Stanisław Kwaśniewski wygłasza przemówienie.