HISTORIA LIGI OBIEKTYWEM ZAPISANA

poniedziałek, 05 sierpnia 2019 18:43
Drukuj

lm10

Budowa Kopca imienia marszałka Józefa Piłsudskiego na Sowińcu - członkowie delegacji Ligi Morskiej i Kolonialnej podczas prezentacji sztandarów.