NOWE OZNAKOWANIE KIEROWNIC UJŚCIA WISŁY

sobota, 11 czerwca 2016 10:10 Zbyszek
Drukuj

kierownic ujcia wisy2-kierownice ujcia wisy

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku wprowadził dodatkowe oznaczenie obiektu hydrotechnicznego kierownic ujścia Wisły i jednocześnie przypomina, że przebywanie na obiekcie jest niedozwolone i niebezpieczne.
Kierownice ujścia Wisły, czyli betonowe nabrzeża, są ważnym elementem ochrony przeciwpowodziowej. Ułatwiają spływ osadów niesionych przez rzekę i lodu w okresie zimowym. Zapewniają jednocześnie odpowiednią dla pracy lodołamaczy głębokość koryta rzeki. W ten sposób kierownice przyczyniają się do zabezpieczenia regionu przed najgroźniejszą formą powodzi, powodzią zatorową.
Tekst i fot.: RZGW w Gdańsku

Poprawiony: sobota, 11 czerwca 2016 10:11