USTAWĄ STOCZNIOWĄ TERAZ ZAJMIE SIĘ RZĄD

poniedziałek, 04 kwietnia 2016 18:47
Drukuj

ministerstwo gospodarki morskiej 01ustawapremier 02 mustawaakademia-sw-040416 m

Jutro projektem ustawy stoczniowej zajmie się rząd - poinformowała Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów podczas dzisiejszej konferencji prasowej na należącym do Akademii Morskiej statku szkoleniowym Nawigator XXI w Szczecinie.
Pani premier podkreśliła, iż przemysł stoczniowy ma stać się filarem polskiej gospodarki. - Stanowi jeden z priorytetów programu PiS - dodała. Zaznaczyła, iż rząd traktuje gospodarkę kompleksowo, a wszelkie działania, także projekt wspomnianej ustawy, mają tworzyć dobry klimat dla rozwoju tej gospodarki.


Pani premier pogratulowała twórcom projektu ustawy tempa prac, powstał praktycznie w 3 miesiące.
Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej podczas konferencji prasowej na pokładzie statku podkreślił, iż ustawa będzie tworzyć warunki rozwoju w przemyśle okrętowym działającym podmiotom, będzie też zachęcać do tworzenia nowych firm.
- Tu, w Szczecinie ta ustawa ma przyczynić się do odbudowy przemysłu stoczniowego, który w tym regionie został zlikwidowany przez rząd PO i PSL - kontynuował minister. Zaznaczył, iż projekt ustawy, którym jutro zajmie się rząd, jest już po uzgodnieniach międzyresortowych, jest zgodny z prawem unijnym oraz zasadami konkurencyjności. - Bardzo ważne, że powstał w efekcie konsultacji z przedsiębiorcami branży stoczniowej i dotyczy całego sektora okrętowego - dodał Gróbarczyk. Przypomniał o 3 filarach ustawy: zerowym podatku VAT, zmianach w obszarze CIT i na obejmowaniu terenów produkcji stoczniowej statusem specjalnych stref ekonomicznych. Przyznał, iż aktywizacja przemysłu okrętowego i łańcucha dostawców powinna spowodować powrót Polaków z zagranicy do pracy w kraju.
Wizycie pani premier w Szczecinie oprócz Marka Gróbarczyka towarzyszyli między innymi: wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, Paweł Brzezicki, podsekretarz stanu w MGMiŻŚ, Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Kancelarii Prezes Rady Ministrów.
Szefowa rządu zwiedziła Europejskie Centrum Szkolenia LNG w Akademii Morskiej w Szczecinie. Pracownie i symulatory prezentował rektor uczelni prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma. Rektor podkreślał, iż uczelnia kształci specjalistów cenionych na całym świecie. Wykorzystuje do tego najnowocześniejsze, innowacyjne rozwiązania ściśle współpracując z przedsiębiorstwami. Zaprezentował pracownie, które powstały w ramach współpracy z Polskim LNG.
Biuro Prasowe MGMiŻŚ

Poprawiony: poniedziałek, 04 kwietnia 2016 18:56