95. rocznica utworzenia Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej

piątek, 20 lutego 2015 07:52
Drukuj

95bhmwW dniu wczorajszym, 19 lutego 2015 r. w Gdyni, obchodzono 95. rocznicę utworzenia Urzędu Hydrograficznego Marynarki Wojennej, którego bezpośrednim spadkobiercą dziedzictwa tradycji jest Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej (BHMW). W tym roku, po raz pierwszy, dzień ten był obchodzony jako oficjalne święto Biura.

Z tej okazji w audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się okolicznościowa akademia poprzedzona otwarciem wystawy prezentującej dokonania polskiej służby hydrograficznej w okresie 1920-2015.

Podczas akademii szef BHMW - kmdr Andrzej Kowalski uhonorował okolicznościowymi "Medalami 95-lecia BHMW" osoby, które wniosły istotny wkład w rozwój hydrografii, w nawiązanie i kontynuowanie współpracy pomiędzy BHMW i instytucjami państwowymi  a także za wspieranie działań BHMW na forum krajowym i międzynarodowym.

Akademia była także okazją do  wręczenia odznaczeń resortowych pracownikom Biura wyróżnionych za ich dotychczasowy wkład pracy w Biurze. Końcowym elementem akademii była sesja referatowa ukazująca nie tylko aspekty historyczne związane z ludźmi i wydarzeniami z minionych lat, ale także prezentująca współczesne obszary działania hydrografii oraz perspektywiczne kierunki rozwoju hydrograficznych technik pomiarowych.

W obchodach święta BHMW udział wzięli przedstawiciele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, dowódcy związków taktycznych MW, a także delegacje ośrodków akademickich, instytucji, firm i przedsiębiorstw blisko współpracujących z BHMW. Sporą część gości stanowili także byli pracownicy i emerytowana kadra Biura. Nie zabrakło także członków Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP.

95bhmw2 95bhmw3 95bhmw4 95bhmw5 

*     *     *

Utworzony w dn. 19 lutego 1920 r. Urząd Hydrograficzny Marynarki Wojennej był pierwszą strukturą polskiej służby hydrograficznej tworzonej od podstaw po zakończeniu I wojny światowej. Jego utworzenie miało związek z realizacją dwóch strategicznych celów dla ówczesnego państwa polskiego. Były nimi - chęć zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi w rejonie dopiero co uzyskanego skrawka polskiego wybrzeża, poprzez stworzenie profesjonalnej służby hydrograficznej realizującej pomiary głębokości oraz opracowującej morskie mapy nawigacyjne. Drugi cel, stricte polityczny - pokazanie społeczności międzynarodowej, że nowe państwo polskie jest zainteresowane utrzymaniem dostępu do morza oraz, że jest w stanie, poprzez swoją służbę hydrograficzną, realizować zadania państwa nadbrzeżnego.

W 1922 r. dokonano zmiany nazwy z Urzędu Hydrograficznego na Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, która to nazwa obowiązuje także dzisiaj. Swoją działalność Biuro prowadziło nieprzerwanie od 1920 r. do wybuchu II wojny światowej (wrzesień 1939 r.) i kontynuowało bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych (maj 1945 r.).  Zgodnie z art. 3 Ustawy o zmianie Ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej z 1994 r. BHMW wykonuje zadania państwowej morskiej służby hydrograficznej i oznakowania nawigacyjnego w zakresie hydrografii i kartografii morskiej.

Fot. kpt. mar. Piotr Wojtas

Biuro Hydrografioczne MW

Źródło: bhmw.mw.mil.pl

Poprawiony: piątek, 20 lutego 2015 11:19