20. rocznica śmierci Jerzego Micińskiego

sobota, 10 stycznia 2015 08:32
Drukuj

micinskiW dniu dzisiejszym, 10 stycznia 2015 r. przypada 20. rocznica śmierci Jerzego Micińskiego, dziennikarza, działacza, popularyzatora spraw morza, wieloletniego redaktora naczelnego kultowego miesięcznika "MORZE", współtwórcy "Rocznika Gdyńskiego", wybitnego Gdynianina, kronikarza miasta i polskiego morza.

Jerzy Miciński urodził się 9 grudnia 1921 r. we Włocławku. Czasy okupacji spędził jako robotnik w Płocku. W 1945 r., po zdaniu matury, rozpoczął pracę w Wydziale Morskim Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. W 1946 r. zamieszkał w Gdyni, mieście które pokochał i na rzecz którego pracował przez całe swoje zawodowe życie. Z powodów zdrowotnych (wada wzroku) nie dana mu była służba na morzu. Stał się jednak wielkim orędownikiem i popularyzatorem spraw morskich.

W latach 1946-1951 pracował w redakcjach czasopism ˝Żeglarz˝ i ˝Młody Żeglarz˝, wydawanych przez Państwowe Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni. Jako instruktor PCWM prowadził m.in. tzw. Kursy Pracy Morskiej przysposabiające do pracy w zawodach morskich.

Wkrótce także ujawniła się jego pasja i talent dziennikarski. W roku 1952 został sekretarzem redakcji miesięcznika ˝Morze˝, później przez 20 lat (1968-1988) był jego redaktorem naczelnym. ˝Morze˝ Jerzego Micińskiego to marka o ogólnokrajowym zasięgu i wielkim wpływie na rozumienie spraw morza - gospodarki i techniki morskiej, kultury, nauki, historii i tradycji morskiej Polski.

Był inicjatorem i redaktorem jedenastu tomów ˝Rocznika Gdyńskiego˝. Wydawnictwo to stało się prawdziwym archiwum wiedzy o Gdyni, jej historii, współczesności, ludziach. Jerzy Miciński prowadził także bardzo aktywną działalność społeczną na rzecz Gdyni i morza. Współtworzył i działał w Towarzystwach: Miłośników Gdyni, Przyjaciół ˝Daru Pomorza˝, Okrętu-Muzeum "Błyskawica", Towarzystwie Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego, reaktywowanej Lidze Morskiej. Położył również duże zasługi dla muzealnictwa morskiego. Uchodzi za inicjatora skutecznej batalii prasowej o zachowanie ˝Daru Pomorza˝ i ˝Sołdka˝. Miał także swój istotny udział w zbiórce funduszy na żaglowiec ˝Dar Młodzieży˝.

Jerzy Miciński jest autorem kilku książek o fundamentalnym znaczeniu dla historii polskiej floty m.in.: ˝Pod polską banderą˝ (wspólnie ze Stefanem Kolickim, 1962), ˝Polskie statki pomocnicze i specjalne 1920-1939˝ (1967), ˝Żaglowce handlowe z Rewy˝ (1974). Jednakże ukoronowaniem stała się czterotomowa praca ˝Księga statków polskich˝(1996- 2002). Dzieło to z powodu śmierci autora dokończyli jego uczniowie i współpracownicy 

Jerzy Miciński zmarł 10 stycznia 1995 r. w Gdyni. Pochowany został na Cmentarzu Witomińskim.

Źródło: legendamorska.plwikipedia

Poprawiony: czwartek, 15 stycznia 2015 23:31