Nowy Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej

sobota, 27 grudnia 2014 16:09
Drukuj

rektor szubrychtW piątek, 19 grudnia 2014 r., minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak podpisał decyzję o wyznaczeniu kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta, na stanowisko Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Obecny Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW obejmie nowe stanowisko z dniem 23 stycznia 2015 r. Obowiązki Rektora-Komendanta AMW przejmie od kontradmirała dr. inż. Czesława Dyrcza odchodzącego do rezerwy po 42 latach służby i 8 latach dowodzenia uczelnią.

Kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht urodził się 01.10.1963 r. w Gdańsku. W 1987 roku ukończył z pierwszą lokatą Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. W latach 1987-2002 pełnił na różnych stanowiskach służbę w grupie Okrętów Rozpoznawczych. W 1996 roku wyznaczony został na stanowisko dowódcy ORP "Hydrograf" i pozostawał na tym stanowisku do 2002 roku. W czasie swojej służby na okręcie w 1993 roku ukończył z wyróżnieniem Naval Amphibious School w San Diego (USA), a w 1998 roku również z wyróżnieniem ukończył Naval War College w Newport (USA).

Komandor Szubrycht również jako dowódca okrętu osiągał sukcesy. To pod jego dowództwem ORP "Hydrograf" w 1999 roku uzyskał miano najlepszego okrętu Marynarki Wojennej w grupie okrętów specjalnych. Jego zdolności dowódcze dostrzegli przełożeni i w 2001 roku został wyróżniony odznaką "Wzorowy Dowódca". Bycie dobrym dowódcą i służba na okręcie nie przeszkodziły mu w rozwoju naukowym, gdyż w 2002 roku będąc dowódcą okrętu uzyskał na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego stopień doktora.

W grudniu 2002 roku po 15 latach służby na okrętach został przeniesiony do Akademii Marynarki Wojennej, gdzie objął stanowisko adiunkta na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Natomiast od 2004 roku związany jest Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich, na którym pełnił obowiązki Kierownika Centrum Analiz i Prognoz Bezpieczeństwa Morskiego Państwa oraz Prodziekana. Dalszy rozwój naukowy zaowocował uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego w 2009 roku na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Od 2012 roku jest pierwszym Dziekanem Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich, który objął to stanowisko w drodze wyborów. Jest autorem około 150 artykułów oraz kilkunastu monografii poruszających problematykę sił morskich, bezpieczeństwa morskiego i bezpieczeństwa morskiego państwa. Aktywny działacz Ligi Morskiej i Rzecznej wyróżniony honorowym odznaczeniem - Krzyżem "Pro Mari Nostro".

rektor szubrycht2 rektor szubrycht3

Źródło: amw.gdynia.pl

Poprawiony: piątek, 02 stycznia 2015 10:05