"Z LIGĄ CZY BEZ LIGI?"

niedziela, 21 grudnia 2014 21:43
Drukuj

z ligaNa rynku wydawniczym pojawiła się drukiem monografia pt. "Z LIGĄ CZY BEZ LIGI?" - 95 lat Ligi Morskiej i Rzecznej". Opracowanie jest zbiorem 12. referatów nadesłanych na konferencję naukową poświęconą dokonaniom Ligi Morskiej i Rzecznej.

Konferencja Naukowa "95 lat Ligi Morskiej i Rzecznej" odbyła się w dn. 13 czerwca 2013 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, z inicjatywy działaczy Ligi oraz Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW, z okazji jubileuszu 95. rocznicy powstania najbardziej znanej z działalności na rzecz Polski Morskiej organizacji.

Celem Konferencji była promocja działań Ligi Morskiej i Rzecznej oraz jej poprzedniczek na rzecz kształtowania świadomości morskiej społeczeństwa polskiego, rozwoju Polski Morskiej oraz działalności wychowawczej. Spotkanie pozwoliło na poznanie genezy powstania Ligi Morskiej i Rzecznej, wskazanie jej znaczenia dla edukacji morskiej i rozwoju Polski oraz przybliżenie sylwetek niektórych jej działaczy.

Przedstawione w monografii referaty poprzedzone słowem wstępnym kpt. ż.w. dr. inż. Andrzeja Królikowskiego - Prezesa Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej, dotyczą różnych obszarów i okresów działalności Ligi. Artykuły w zdecydowanej większości stanowią przegląd wybranych aspektów aktywności organizacji, działalności jej regionalnych kół czy aktywności Ligi w wybranych regionach kraju jak i grupach społecznych. Publikacja została podzielona na dwie części. Pierwsza poświęcona jest historii działalności LMiR, a druga jej aktualnym działaniom.

Celem wydania opracowania jest nie tylko pokazanie skali i znaczenia działalności LMiR od momentu jej powstania, ale również przedstawienie społeczeństwu świadectwa tej działalności i ukazanie z jednej strony potencjału organizacji, a z drugiej zaś skali pracy, jaką należy wykonać, aby sprawy morskie przywrócić na miejsce im należne w świadomości rodaków jak i codziennym życiu gospodarczym i politycznym naszego kraju.

Wśród zamieszczonych referatów znajduje się opracowanie pt. "Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego", autorstwa członków Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR w Warszawie - Wiceprezesa kmdr. por. Marka Jankiewicza oraz Prezesa Wacława L. Kowalskiego.

Znajduje się tu również artykuł Członka Honorowego LMiR, członka Klubu "Bractwo Wislane" LMiR - prof. Mariana Marka Drozdowskiego pt. "Liga Morska i Rzeczna (Kolonialna) jako społeczne zaplecze polityki morskiej Eugeniusza Kwiatkowskiego i działalności generałów Gustawa Orlicz-Dreszera i Kazimierza Sosnkowskiego".

Dla przypomnienia reaktywowany szlak wodny, wytyczony przez Króla Stefana Batorego, realizowany w obecnej rzeczywistości może przyczynić się do rozwoju nie tylko turystyki i rekreacji wodnej, ale również do rozwoju gospodarczego atrakcyjnych rejonów Polski. Program turystyczno-rekreacyjny "Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego" stanowi sumę programów turystyczno - rekreacyjnych miast i gmin położonych wzdłuż szlaku. "Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego" jest najdłuższym szlakiem turystycznorekreacyjnym w Polsce, gdyż obejmuje swoim zasięgiem Warszawę, rejony Województw: Mazowieckiego, Podlaskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego oraz Pomorskiego, rejon Morza Bałtyckiego z opcją rozszerzenia szlaku na Białoruś oraz Litwę, przez Niemen do Kłajpedy.

Tytuł: Z LIGĄ CZY BEZ LIGI? - 95 lat Ligi Morksiej i Rzecznej
Autorzy: Praca zbiorowa

Rok wydania: Gdynia 2014
ISBN: 978-83-937052-7-6
Liczba stron: 162
Format: 17 x 24 (B5)
Okładka: miękka

Konferencja Naukowa "95 lat Ligi Morskiej i Rzecznej"

Poprawiony: poniedziałek, 22 grudnia 2014 07:45