Zebranie Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR

środa, 10 grudnia 2014 21:25
Drukuj

bractwo2W dniu dzisiejszym, 10 grudnia 2014 r. odbyło się ostatnie tegoroczne zebranie Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" Ligi Morskiej i Rzecznej z siedzibą w Warszawie. Ze względu na zbliżające się ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA spotkanie miało uroczysty przebieg, tradycyjnie połamano się opłatkiem oraz złożono życzenia.

Na wstępie wiceprezes Zarządu kmdr por. Marek Jankiewicz przedstawił informację o udziale członków Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR w uroczystościach związanych ze Świętem Barbary w Warszawie. W obchodach tegorocznej II Warszawskiej Barbórce Środowiska Wodniackiego uczestniczyła liczna reprezentacja Klubu. Podczas uroczystego spotkanie wodniackiego "Pod Retmanem", wiceprezes przedstawił zebranym prezentację mutimedialną podsumowującą działalność Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR w mijającym już roku.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie przez prezesa Zarządu Wacława L. Kowalskiego informacji nt. zaawansowania prac oraz uzgodnień dalszych przedsięwzięć formalno-prawnych, w celu nazwania zbiornika retencyjnego w Dzielnicy Targówek, imieniem wiceadmirała Kazimierza Porębskiego, wizjonera i patrioty, Szefa Departamentu Dla Spraw Morskich, Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej, twórcy polskiej marynarki i Szkoły Morskiej, inicjatora i twórcy "Bandery Polskiej" (LMiR).

Następnie prezes Zarządu zaprosił zebranych na spotkanie w Muzeum Niepodległości w Warszawie w dniu 17 grudnia 2014 r., poświęcone "Polityce morskiej i rzecznej Rzeczypospolitej Polskiej...". Będzie ono okazją do zaprezentowania przez Klub "Bractwo Wiślane" LMiR dorobku 96 lat pracy Ligi Morskiej i Rzecznej na rzecz rozwoju gospodarki morskiej i rzecznej oraz polityki morskiej i rzecznej inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego i jego współczesnych kontynuatorów.

img 9926 img 9927 img 9930 img 9934 img 9935 img 9937 

W części zebrania poświęconej sprawom organizacyjnym Zarząd Klubu uzgodnił terminarz przygotowania sprawozdań: finansowego i rocznego z działalności Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR w 2014 r.

Kolejnym punktem posiedzenia było wysłuchanie spraw wniesionych, w tym m. in. informacji przedstawionych przez wiceprezesa Zarządu kmdr. por. Marka Jankiewicza nt. obchodzonego w dniu dzisiejszym jubileuszu 90-lecia Yacht Klubu Polski. Wystąpienie uzupełnił Waldemar Bytner, wieloletni zasłużony działacz ZG YKP i YKP Warszawa, który zrelacjonował przebieg tegorocznych obchodów rocznicowych YKP.

Kontynuując część zebrania poświęconą sprawom wniesionym wiceprezes Zarządu przedstawil informację o przyszłorocznej VII edycji Festiwalu Loary (Festival de Loire 2015), największym festiwalu tradycji rzecznej w Europie, którego Gościem Honorowym będzie... Królowa Polskich Rzek - WISŁA! Przedstawił również informację nt. działalności Fundacji "Fundusz Stypendialny im. Edmunda Kłopotowskiego".

Na zakończenie zebrania zaprosił zebranych do wspólnego dopingu podczas V edycji zimowego przepływania Wisły - "Przeciągnij Syrenę przez Wisłę", imprezy organizowanej przez Krakowski Klub Morsów "Kaloryfer", w niedzielę, 14 grudnia br. 

Po czym Prezes Zarządu zamknął obrady.

Fot. Leszek Musiał

Poprawiony: czwartek, 11 grudnia 2014 10:58