90 lat Yacht Klubu Polski

środa, 10 grudnia 2014 06:08
Drukuj

ykpW dniu dzisiejszym, 10 grudnia 2014 r., mija 90 lat od powołania Yacht Klubu Polski (YKP) - stowarzyszenia, które stało się jednym z pierwszych klubów żeglarskich w Polsce.

Celem powstania YKP, zrzeszającego obecnie kluby żeglarskie działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kluby polonijnych środowisk żeglarskich, była popularyzacja żeglarstwa śródlądowego i morskiego.

Z inicjatywy Antoniego Aleksandrowicza - architekta i artysty malarza, scenografa i dekoratora Teatru Wielkiego (Opery Warszawskiej), yachtsmana oraz pasjonata żeglarstwa - u schyłku 1923 r. powstaje idea założenia stowarzyszenia, które stawiałoby sobie jako cel budowę od podstaw oraz dalszy rozwój amatorskiego sportu żeglarskiego w Polsce.

Myśl ta podchwycona przez kilku dawnych żeglarzy, członków działającego w Warszawie Towarzystwa "Liga Żeglugi Polskiej" (późniejszej Ligi Morskiej i Rzecznej), zaowocowała powstaniem Komitetu Organizacyjnego mającego na celu założenie Klubu Żeglarskiego.

Po uzyskaniu aprobaty i zachęty oraz obietnicy poparcia ze strony ówczesnego prezesa Towarzystwa "Ligi Żeglugi Polskiej" -  wiceadmirała Kazimierza Porębskiego - grono to w lutym 1924 r. powołało Komitet Organizacyjny w składzie: Antoni Aleksandrowicz, Witold Budkis, Zygmunt Grabowski, Konstanty Rakusa-Suszczewski oraz Julian Rummel. Przewodnictwo komitetu objął Antoni Aleksandrowicz, który opracował statut i zakres działania klubu.

Stowarzyszenie, którego założycielami było 25. członków, pod nazwą "Yacht-Klub Polski" zostało zarejestrowane w dniu 10 grudnia 1924 r., co stworzyło formalną podstawę do dalszych prac organizacyjnych. Zgodnie ze statutem, Komitet Organizacyjny zwołał pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Yacht Klubu Polski w dniu 6 lutego 1925 r., na którym wybrano władze klubowe.

Na pierwszego komandora klubu wybrano członka założyciela gen. Mariusza Zaruskiego, doświadczonego żeglarza morskiego, literata i poetę, zamiłowanego taternika i kawalerzystę, późniejszego nauczyciela i wychowawcę pierwszego pokolenia żeglarzy morskich w kraju. Natomiast wicekomandorem został wybrany Antoni Aleksandrowicz, który niestrudzenie i ofiarnie poświęcał cały swój wolny od pracy zawodowej czas, dla dobra klubu i rozwoju żeglarstwa w Polsce.

Już w pierwszym roku działalności, Zarząd przejawiał bardzo ożywioną działalność. Prace nad uruchomieniem życia klubowego mimo nader skromnych podstaw finansowych szybko postępowały naprzód. Wicekomandor Aleksandrowicz opracował regulaminy klubowe: portowy, etykiety żeglarskiej, jak też zaprojektował flagę, proporzec oraz znak pieczęci i ubiór klubowy.

Dziś Yacht Klub Polski to stowarzyszenie 20 klubów żeglarskich, w tym 5 polonijnych, kultywujących zasady etyki jachtowej oraz tradycji. Zrzesza ponad 1600 żeglarzy, a flotylla jego liczy ok. 600 jednostek

Yacht Klub Polski

Bandera YKP

Źródło: http://zg.ykp.pl/club/historywikipedia

Poprawiony: środa, 10 grudnia 2014 07:28