Pamięci tych, którzy odeszli na wieczną wachtę...

poniedziałek, 03 listopada 2014 21:38
Drukuj

laczka
"Pamięć i troska o groby zmarłych  

jest świadectwem kultury narodu"

Odwiedzając warszawskie nekropolie można napotkać groby, miejsca pamięci oraz symboliczne miejsca pochówku ludzi morza, marynarzy, w tym twórców floty wojennej II Rzeczpospolitej.

W Dniu Zadusznym, listopadowym czasie refleksji i zadumy, miesiącu pamięci o zmarłych, o tych, którzy odeszli na wieczną wachtę, delegacje marynarzy oddają hołd pochowanym tu byłym dowódcom, zasłużonym ludziom morza i działaczom Ligi Morskiej i Kolonialnej (LMiR).

Na Cmentarzu Bródnowskim pochowany został kontradmirał Adam Mohuczy (kw. 31 E, rz. III), szef Sztabu Głównego Marynarki Wojennej, pełniący obowiązki Dowódcy Marynarki Wojennej, prezes Rady Głównej Ligi Morskiej, represjonowany, skazany, pośmiertnie zrehabilitowany.

Znajduje się tu również trochę zapomniany grób Andrzeja Wachowiaka (kw. 30 G, rz. VI), dziennikarza, marynisty, gdyńskiego radnego i członka tamtejszego Zarządu Ligi Morskiej i Kolonialnej, gorącego krzewiciela idei morskiej, inicjatora Święta Morza.

dsc00874 dsc00878 dsc00883 dsc00884 dsc00893 dsc00894 

Cmentarz Powązkowski (Stare Powązki) to miejsce spoczynku wiceadmirała Kazimierza Porębskiego (kw. 46, rz. IV), szefa Departamentu Dla Spraw Morskich, szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej, twórcy polskiej marynarki i Szkoły Morskiej oraz założyciela obchodzącej w tym roku z 96-lecie Ligi Morskiej i Rzecznej. 

To również miejsce spoczynku Edmunda Kłopotowskiego (kw. 196, rz. V), polskiego ekonomisty, działacza niepodległościowego i społecznego, hołdującego postulatom sprawiedliwości społecznej, wielkiego przyjaciela młodzieży, wiceprezesa Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej, wiceprezesa Zarządu Funduszu Obrony Morskiej.

dsc00906 dsc00907 dsc00909 dsc00916 dsc00920 dsc00923

Znajduje się tu również, trochę zapomniany, grób zastępcy wiceadmirała Kazimierza Porębskiegokontradmirała Wacława Kłoczkowskiego (kw. 227, rz. II), zasłużonego podwodnika, attaché wojskowego i morskiego przy Poselstwie Polskim w Londynie, przewodniczącego komisji opracowującej wytyczne dla okrętów podwodnych dla PMW.

Stare Powązki to także miesjce spoczynku Marszałka Polski Edwarda Rydza-Śmigłego (kw. 139, rz. IV), żołnierza legionowego, polityka, Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, Naczelnego Wodza w wojnie obronnej 1939 r., Honorowego Członka Ligi Morskiej i Rzecznej.

dsc00934 dsc00935 dsc00938 dsc00926 dsc00927 dsc00928  

Na Cmentarzu Wojskowym (Powązki Wojskowe) w obecnej tzw. kwaterze "Na Łączce" (kw. Ł), pochowani zostali pomordowani przez Urząd Bezpieczeństwa w latach 1945-56. Miejsce to odpowiada dawnym murom między Cmentarzem Wojskowym i Bezwyznaniowym, przy którym UB potajemnie chowało pomordowanych. Jest to miejsce spoczynku m. in. skazanych w "procesie komandorów"kmdr. Stanisława Mieszkowskiegokmdr. por. Zbigniewa Przybyszewskiego oraz jedynie symboliczne jak dotąd, miejsce spoczynku kmdr. Jerzego Staniewicza.

Na cmentarzu znajduje się również grób kontradmirała Zygmunta Brynka (kw. B 18, rz. VI), specjalisty w polskiej delegacji na konferencję pokojową w sprawie traktatu wersalskiego, attaché wojskowego przy Poselstwie Polskim w Waszyngtonie.

dsc00954 dsc00955 dsc00956 dsc00958 dsc00961 dsc00963

Na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim został pochowany kmdr por. kpt. ż.ś. Adam Władysław Reszka (Al. 43, rz. I),  Kawaler "Pierścienia Hallera" i Krzyża "Pro Mari Nostro", wiceprezes Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR w Warszawie, Retman Wiślany i Buźny, Generalny Szyper Flisu Wiślanego, Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, wielki znawca żeglugi śródlądowej i wszystkiego co z nią związane, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń marynarzy rzecznych Żeglugi Śródlądowej, dla których stał się człowiekiem legendą już za życia. 

dsc00968 dsc00969 dsc00975 

 "CZEŚĆ ICH PAMIĘCI"

IPN ujawnia nazwiska kolejnych ofiar z "Łączki"

Poprawiony: wtorek, 04 listopada 2014 20:19