Wyróżnienie "Medalem Komisji Edukacji Narodowej"

piątek, 03 października 2014 17:37
Drukuj

mkenW dniu dzisiejszym, 3 października 2014 r., w sali widowiskowo-konferencyjnej im. generała Franciszka Gągora w Klubie Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015.

W ceremonii inauguracyjnej udział wzięli m.in. podsekretarz stanu w MON dr Maciej Jankowski, posłowie na Sejm RP: Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska i Wojciech Penkalski. Obecny był także były prezydent Aleksander Kwaśniewski, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego dr Zbigniew Włosowicz, szef Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław Gocuł, dowódca generalny RSZ gen. broni pil. Lech Majewski i dowódca operacyjny RSZ gen. broni Marek Tomaszycki.

Rolę gości honorowych pełnili również rektorzy szkół wojskowych: rektorz-komendanci Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, a także przedstawiciele władz zaprzyjaźnionych uczelni warszawskich. Uczestnikami uroczystości byli również byli komendanci - rektorzy AON, kadra naukowo-dydaktyczna, pracownicy oraz studenci uczelni.

Inauguracja roku akademickiego była doskonałym momentem na odebranie dyplomów o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego, które otrzymało szesnastu naukowców: Następnie dokonano uroczystego aktu promocji doktorów. Ślubowanie złożyło 56 osób, które następnie z rąk rektora-komendanta, zaproszonych gości i swoich promotorów odbierali akty nadania tytułów naukowych.  

Wśród osób wyróżnionych Medalem Komisji Edukacji Narodowej był kmdr por. dr inż. Marek Jankiewicz, starszy specjalista w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON - wiceprezes Klubu "Bractwo Wiślane" Ligi Morskiej i Rzecznej w Warszawie. W imieniu Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej, odznaczenia wręczył Zastępca Szefa BBN dr Zbigniew Włosowicz, w asyscie płk. prof. dr. hab. Dariusza Kozerawskiego - cz.p.o. Rektora-Komendanta Akademii Obrony Narodowej.

W trakcie uroczystości rektor przyjął również ślubowanie, oraz wręczył indeksy wyróżnionym studentom pierwszego rocznika. Kulminacją uroczystości był tradycyjnie wykład inauguracyjny. Wygłosił go szef Sztabu Generalnego generał Mieczysław Gocuł. W swoim wystąpieniu - "NATO jako integrator platformy polityczno-wojskowej zapewniającej bezpieczeństwo światowe" - generał Gocuł skupił się na kluczowych etapach w rozwoju Sojuszu - od zimnej wojny po szczyt w Newport.

*     *     *

Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) jest polskim odznaczeniem resortowym nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Medalowi patronuje Komisja Edukacji Narodowej - pierwszy w Polsce i Europie centralny organ władzy oświatowej, powołany przez Sejm 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego.

Źródło: aon.edu.plwikipedia.pl

Poprawiony: piątek, 03 października 2014 18:08