"Historia jednej Fotografii... kpt. Władysław Nawrocki"

czwartek, 11 września 2014 10:27
Drukuj

kpt.nawrockiW niedzielę, 14 września 2014 r. o godz. 13.00, w Żychlińskim Domu Kultury (ul. Fabryczna 3), odbędzie się uroczystość przekazania do zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, unikatowych zdjęć kpt. Władysława Nawrockiego.

Impreza będzie poświęcona nieznanej dotąd historii związanej z Flotyllą Rzeczną oraz budowania Marynarki Wojennej w niepodległej Polsce. Kpt. Władysław Nawrocki (1892-1942) był pierwszym polskim oficerem przejmującym 3 listopada 1918 r. w Krakowie  tabor rzeczny austrowęgierskiej Weischelflotille. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości jednostki pływające przebazowano do Modlina.

Jego unikatowe zdjęcia przekaże do zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni Pani Urszula Weber-Król, Prezes Stowarzyszenia "Blisko Dziecka". Odkrytą wiedzę o historycznych związkach Żychlina z pierwszymi i ostatnimi dniami polskich flotylli rzecznych okresu międzywojennego przekaże Pan Henryk Olszewski.

Honorowy patronat nad imprezą objął Inspektor Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Pan wiceadmirał Ryszard Demczuk, który poczas uroczystości będzie reprezentowany przez Zastępcę Szefa Inspektoratu MW/Szefa Zarządu Morskiego w DG RSZ Pana kontradmirała Mariana Ambroziaka. Imprezie patronować będzie również Liga Morska i Rzeczna. Klub "Bractwo Wiślane" LMiR w Warszawie będzie reprezentowany przez kpt. ż.ś. Stanisława Fidelisa.

Uroczystości towarzyszyć będą liczne wystawy okolicznościowe:

Źródło: http://www.bliskodziecka.pl/