Nowa inicjatywa na rzecz Wisły

czwartek, 04 kwietnia 2013 20:39
Drukuj

logoklasterW piatek 22. marca 2013 r. (Światowy Dzień Wody) podczas Konferencji "Pomorski Klaster Rzeczny. Partnerstwo na rzecz ekologicznego transportu" w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, podpisano porozumienie w sprawie wspólnego wypracowania formuły Pomorskiego Klastra Rzecznego.

"Pomorski Klaster Rzeczny - Partnerstwo na rzecz ekologicznego transportu" to przedsięwzięcie zainicjowanego przez przedsiębiorstwa i instytucje zainteresowane dynamizacją starań o rewitalizację Wisły przy uwzględnieniu potrzeb związanych ze zrównoważonym rozwojem, w tym z żeglugą na Wiśle i wodach związanych z Wisłą.

Jako instytucja dedykowana jest m.in.: wspomaganiu inicjatyw zmierzających do ochrony i zagospodarowania Wisły i innych dróg wodnych, z uwzględnieniem walorów przyrodniczych, żeglugowych, energetycznych, rekreacyjno-turystycznych -przy dążeniu do minimalizacji ryzyka powodzi i suszy; wspomaganiu działań zmierzających do powiązania rozwoju polskich portów morskich z rozwojem wykorzystania rzek i infrastruktury wód śródlądowych.

Porozumienie podpisały łącznie 22 osoby, jak również 8 firm i 2 organizacje, których przedstawiciele dysponowali w dniu konferencji 22 marca właściwymi pełnomocnictwami i prawami do reprezentacji. Przedstawiciele kolejnych złożyli deklaracje przyłączenia się w najbliższej przyszłości.

Formuła Porozumienia jest otwarta - możliwe jest przystępowanie kolejnych osób, firm, organizacji i instytucji. Wszyscy sygnatariusze zostaną zaproszeni do udziału we wspólnej pracy nad strategią, planem działania i statutem Klastra.

Tekst Porozumienia Klastrowego z 22. marca 2013 r.

Źródło: Pomorski Klaster Rzeczny

Poprawiony: czwartek, 04 kwietnia 2013 21:16