Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego

piątek, 22 marca 2013 19:24
Drukuj

batykW dniu 22. marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W roku 1997 Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (Komisja Helsińska) ustanowiła ten dzień również Dniem Ochrony Morza Bałtyckiego (Baltic Day).

Dzisiejszy dzień jest okazją, aby przypomnieć mieszkańcom Ziemi, że można zapobiegać problemom związanym z niedostatkiem wody, jej zanieczyszczeniem oraz problemom związanym z bioróżnorodnością mórz i oceanów. Morze Bałtyckie mimo, iż nie należy do najwiekszych na świecie zajmuje czołowe miejsce w niechlubnym rankingu najbardziej zanieczyszczonych mórz. Przyczynia się do tego rolnictwo, przemysł, społeczeństwo oraz żegluga krajów położonych nad Bałtykiem.

Zlewisko Bałtyku zamieszkuje ponad 140 milionów ludzi, wytwarzających prawie 15% produkcji ogólnoświatowej. Nad brzegami leży około 60 wielkich miast oraz uchodzi do niego ok. 200 rzek. Szacunkowo, ilość zanieczyszczeń wprowadzanych przez poszczególne państwa do wód Bałtyku ocenia się na 1,2 mln ton rocznie. Jest to liczba niebezpiecznie wysoka. Ożywiona wymiana handlowa wyraża się ilością 70 tysięcy statków wpływających rocznie przez cieśniny. Do tego należy doliczyć flotę łowiącą na Bałtyku w ciągu całego roku. Nad Bałtykiem znajduje się około 1000 portów i przystani.

Zanieczyszczenia chemiczne powodują zaburzenia kodu genetycznego wielu gatunków oraz śmierć organizmów zwierzęcych i roślin. W 1974 roku państwa nadbałtyckie podpisały konwencję, która weszła w życie 6 lat później. Reguluje ona zagadnienia związane z kompleksową ochroną środowiska Morza Bałtyckiego. Obejmuje zapobieganie zanieczyszczeniom z lądu i statków, zakaz zatapiania odpadów i innych substancji oraz współpracę przy zwalczaniu zanieczyszczenia morza. Zawiera też listę substancji i materiałów niebezpiecznych lub szkodliwych.

W 2000 roku zakończył się proces ratyfikacji kolejnej konwencji ekologicznej, podpisanej przez wszystkie państwa leżące nad Bałtykiem oraz Wspólnotę Europejską. Wzmacnia ona zobowiązania stron zawarte w konwencji z 1974 roku. Chroni przed zanieczyszczeniami wszystkie wody należące do Morza Bałtyckiego, łącznie z jego zlewiskiem na terenie krajów, które ją podpisały. Szczególnie chronionymi przez Komisję Helsińską fragmentami polskiego wybrzeża są Woliński Park Narodowy, Nadmorski Park Krajobrazowy, Mierzeje Helska i Wiślana oraz Kępa Redłowska.

Źródło: wp.pl

Poprawiony: piątek, 22 marca 2013 22:59