Oczyszczalnia Ścieków "CZAJKA"

piątek, 22 marca 2013 07:50
Drukuj

czajkaZ okazji Światowego Dnia Wody, premier Donald Tusk oraz prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz otworzyli w piętek 22. marca, warszawską Oczyszczalnię Ścieków "Czajka". Obecnie jest to najnowocześniejszy tego typu obiektu w Europie. Modernizacja i rozbudowa "Czajki" to jednocześnie największa inwestycja środowiskowa na Starym Kontynencie. 

Zaprojektowana na początku lat 70.  XX w. Oczyszczalnia Ścieków "Czajka" została oddana do eksploatacji w 1991 r.  Zakład położony jest w północno-wschodniej części Warszawy i zajmuje obszar o powierzchni 52,7 ha. Przed jej rozbudową 75% nieoczyszczonych ścieków z lewobrzeżnej części miasta trafiało do Wisły.

Obecnie do oczyszczalni dopływają ścieki komunalne zarówno z prawobrzeżnej, jaki i z lewobrzeżnej części stolicy oraz z gmin ościennych tj. Legionowa, Zielonki i Marek oraz osady powstałe w procesie uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Północnego w Wieliszewie. Ścieki poddawane są procesom mechanicznego i biologicznego oczyszczania. Powstałe w procesie oczyszczania ścieków osady ściekowe ulegają fermentacji, a wytworzony w tym procesie biogaz wykorzystuje się do celów grzewczych.

Zastosowane rozwiązania techniczne oczyszczalni, uruchomionej prawie 20 lat temu, dostosowane były jedynie do redukcji związków węgla organicznego. W trakcie wieloletniej eksploatacji oczyszczalni wprowadzono szereg zmian w procesie technologicznym, które umożliwiły usuwanie ze ścieków związków biogennych. Jednak ograniczenia wynikające z konstrukcji istniejących obiektów technologicznych nie pozwalały na osiągnięcie w pełnym zakresie standardów i norm dla ścieków oczyszczonych, obowiązujących obecnie w Polsce i innych krajach unijnych.

W dniu 30 stycznia 2008 r. podpisano umowę na rozbudowę Oczyszczalni Ścieków "Czajka". W ramach inwestycji istniejące urządzenia i procesy technologiczne zostały zastąpione nowoczesnymi, bardziej wydajnymi i spełniającymi współczesne standardy jakościowe gospodarowania ściekami.

Pierwszym stopniem oczyszczania ścieków jest oczyszczanie mechaniczne - ścieki podawane są na kraty, dalej do piaskowników i następnie do osadników wstępnych. W drugim etapie oczyszczania, ścieki są skierowane do basenów osadu czynnego, gdzie podczas procesu biologicznego oczyszczania zostaje usunięty azot i fosfor. Z basenów ścieki odprowadzane są do osadników wtórnych, w których osad czynny oddzielany jest od ścieków. Następnie z osadników wtórnych ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Wisły.

 czajka1 czajka2 czajka6

W układzie technologicznym oczyszczalni  znajdą się także obiekty i urządzenia gospodarki osadowej, w których osady ściekowe, powstałe w procesie oczyszczania, poddawane są stabilizacji i odwodnieniu. Powstający w procesie stabilizacji osadów biogaz jest wykorzystany do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Wszystkie obiekty oczyszczania wstępnego oraz gospodarki osadowej, są całkowicie zhermetyzowane, zaś powietrze odciągane z obiektów technologicznych jest neutralizowane w systemie oczyszczenia powietrza.

Odpady technologiczne powstałe w procesie oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych, są unieszkodliwiane w STUOŚ, zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków "Czajka". Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii termicznego przekształcania odpadów i oczyszczania spalin, instalacja jest w pełni bezpieczna dla ludzi i środowiska.

Rozbudowana i zmodernizowana "Czajka" wraz z układem przesyłowym umożliwia oczyszczanie 100% ścieków z obszaru Warszawy ujętych w miejskim systemie kanalizacyjnym. Aby zmodernizowana oczyszczalnia mogła przejąć ścieki, jej docelowa przepustowość została zaprojektowana na 435,3 tys. m3/dobę. Dzięki temu projektowi nie tylko poprawia się jakość wody w Wiśle, lecz także w Bałtyku. Według najnowszych danych zawartość fosforu w zrzucanych ściekach jest poniżej granicy  0,5 mg/l. Oznacza to, że cel projektu jest osiągany w Warszawie bez dodatkowych inwestycji. Dane te wzmacniają wizerunek Warszawy jako miasta dbającego o Bałtyk. Całe przedsięwzięcie (oczyszczalnia, spalarnia, układ przesyłowy) kosztowało ok. 3,7 mld złotych, z czego ponad połowa tej kwoty została pozyskana z Unii Europejskiej.

Z okazji Światowego Dnia Wody w sobotę, 23 marca, o godz. 10.00, na Płycie Desantu przy ul. Solec 1 rozpocznie się piknik dla mieszkańców Warszawy. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dla najmłodszych. Warszawiacy będą mieli możliwość odwiedzenia najnowocześniejszej w Polsce oczyszczalni ścieków "Czajka". Zwiedzający będą tam dowożeni specjalnymi autokarami.

Źródło: MPWiK, UM st. Warszawa
Fot. Kacper Kowalski/ aeromedia.pl dla MPWiK

Poprawiony: piątek, 22 marca 2013 22:52