"Niszczyciele Polskiej Marynarki Wojennej"

piątek, 22 listopada 2013 20:47
Drukuj

niszczyciele pmwNa rynku wydawniczym pojawiła się niedawno monografia pt. "Niszczyciele Polskiej Marynarki Wojennej", autorstwa Witolda Koszeli. To kolejne opracowanie z serii wydawniczej "Panorama Techniki Wojskowej", przygotowanej przez Wydawnictwo Almapress. 

Książka obejmuje opis okrętów służących w latach 1928-2002 pod biało-czerwona banderą, dzięki czemu miłośnicy marynistyki uzyskują przekrojową historię polskiego programu niszczycieli. Autor rzeczowo przedstawia historię każdego niszczyciela, szlak bojowy podczas II wojny światowej, zamieszcza szczegółowe dane taktyczno-techniczne.

Cennym uzupełnieniem opisów okrętów są archiwalne zdjęcia (wiele dotąd nie publikowanych), dokładne plany w dwóch rzutach, przekroje kadłuba i szkice wyposażenia i uzbrojenia, barwne plansze z przykładami malowania i kamuflażu. 

Rozważania na temat niszczycieli zostały poprzedzone obszernym wstępem, który wprowadza czytelników w tajniki polskiego programu budowy jednostek tego typu. Autor opisuje najważniejsze zmiany, jakie na przestrzeni ponad siedemdziesięciu lat zaszły w technice budowania okrętów, ich wyposażeniu i zastosowaniu. Następnie przechodzi do szczegółowych opisów poszczególnych jednostek.

Jako dodatek potraktować można rozdział poświęcony niszczycielom, które weszły i nie weszły do służby, a także część dedykowaną uzbrojeniu. Bardzo solidne i przydatne wstawki. Meritum zawarte jest jednak w częściach poświęconych konkretnym jednostkom. Każdy z rozdziałów obejmuje krótki rys historyczny dotyczący budowy i wejścia do służby niszczyciela. Dzięki licznym materiałom fotograficznym mamy okazję przyjrzeć się sylwetce okrętu, jego danym techniczno-taktycznym i schematom ilustrującym budowę jednostki.

Autor sięga także po wspomnienia dotyczące służby okrętów. Do zdecydowanych plusów publikacji należy zaliczyć dużą bazę danych zawartą w książce. Autor dokumentuje działalność niszczycieli, odwołując się do budowy, historii służby i wreszcie akcji bojowych. 

Źródło: almapress.com.pl

Poprawiony: piątek, 22 listopada 2013 22:07