Wiceadmirał Ryszard Demczuk Inspektorem Marynarki Wojennej

piątek, 25 października 2013 18:50
Drukuj

ryszarddemczukMinister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak wyznaczył oficerów, którzy zajmą kluczowe stanowiska w mającym powstać 1 stycznia 2014 r. Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Na stanowisko Inspektora Marynarki Wojennej został wyznaczony wiceadmirał Ryszard Demczuk.

Wiceadmirał Ryszard Demczuk jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni (1985). Ukończył: kurs przeszkolenia oficerów szczebla operacyjno-taktycznego (1990), międzynarodowy kurs oficerów sztabu w Akademii Obrony Holandii (1996), kurs integracji z NATO (1998), kurs "Liderzy XXI wieku" w Europejskim Centrum Studiów Bezpieczeństwa w amerykańskim Instytucie im Georga C. Marshalla w Garmisch-Partenkirchen (1998), studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej (2000) oraz podyplomowe studia dowódczo-sztabowe w Akademii Dowódczej Marynarki Wojennej w Newport (2001).

Po ukończeniu studiów w WSMW od 1985 r. pełnił służbę w 3. Flotylli Okrętów w 1. Dywizjonie Okrętów Rakietowych, przechodząc wszystkie szczeble dowodzenia od dowódcy działu do dowódcy okrętu. W latach 1989-1994 dowodził okrętem rakietowym ORP "Oksywie", a w latach 1995-1997 okrętem rakietowym ORP "Grom". Następnie zajmował stanowiska w 3. Flotylli Okrętów i w Sztabie Marynarki Wojennej. W 2002 r. powrócił do Dywizjonu Okrętów Rakietowych i w tym samym roku objął nad nim dowodzenie. Następnie pełnił obowiązki głównego specjalisty w Dowództwie Marynarki Wojennej.

W 2007 r. został dowódcą Centrum Operacji Morskich. W czerwcu 2008 r. zdał obowiązki dowódcy COM i został skierowany na studia polityki obronnej w Uniwersytecie Obrony Narodowej Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. W dniu 1 grudnia 2009 r. objął obowiązki Szefa Szkolenia Marynarki Wojennej RP. Od listopada 2010 r. do sierpnia 2011 r. pełnił obowiązki zastępcy dowódcy Grupy Zadaniowej CJIATF-SHAFAFIYAT w strategicznym dowództwie ISAF w Kabulu.  

W dniu 1. października 2012 r. objął obowiązki zastępcy Dowódcy Marynarki Wojennej - szefa Sztabu MW. Z dniem 19. sierpnia 2013 r. minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak wyznaczył wiceadmirała Ryszarda Demczuka na stanowisko szefa Zespołu ds. Inspektoratu Marynarki Wojennej w Grupie Organizacyjnej Dowództwa Generalnego RSZ. 

*     *     *

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych z wchodzącymi w jego skład inspektoratami powstanie 1. stycznia 2014 roku w miejsce zlikwidowanych dowództw poszczególnych rodzajów sił. Inspektoraty będą pełniły funkcje pomocnicze dla dowódcy generalnego. Zajmą się m. in. planowaniem i organizowaniem procesu szkolenia wojsk, wyznaczaniem kierunków doskonalenia zawodowego dla poszczególnych specjalności wojskowych. Będą też pełnić rolę gestora sprzętu, czyli decydować o wymogach dotyczących wyposażenia dla jednostek wojskowych.

W mającym powstać Dowództwie Generalnym zatrudnienie znajdzie w sumie 750. żołnierzy oraz 180. pracowników wojska. Jeszcze w październiku wszyscy mają zostać wyznaczeni na nowe stanowiska. Odpowiednio wczesne obsadzenie etatów pozwoli na to, by proces przejmowania zadań i obowiązków od obecnych dowództw rodzajów sił zbrojnych odbywał się w sposób ciągły i umożliwił dowódcy generalnemu rozpoczęcie dowodzenie całymi Siłami Zbrojnymi od 1 stycznia 2014 r.

Wiceadmirał Ryszard Demczuk

Źródło: polska-zbrojna.pl

Poprawiony: czwartek, 12 grudnia 2013 11:57