III Bieg "Wisły" 2013

czwartek, 09 maja 2013 18:51
Drukuj

biegwisyW niedzielę 12. maja 2013 r. o godz. 10.00, nastąpi start III Biegu Wisły 2013, święta miłośników biegania organizowanego przez Urząd m.st. Warszawy, Sekcję Strzelecką CWKS "Legia" Warszawa oraz Komendę Stołeczną Policji. 

Celem biegu jest propagowanie zdrowych form spędzania wolnego czasu, prezentacja Warszawy jako miejsca przyjaznego dla wszelkiej turystyki oraz sportu i rekreacji, promowanie okolic rzeki Wisły jako interesujących miejsc, gdzie warto spędzać wolny czas i integracja środowiska służb mundurowych z mieszkańcami Warszawy poprzez wydarzenie rekreacyjno-sportowe. 

Bieg połączony z piknikiem sportowo-rodzinnym "Święto Wisły", odbędzie się w samym centrum stolicy. Bieg rozpocznie się między Mostem Grota Roweckiego i Mostem Gdańskim. Zawody zakończą się na Plażach Saskiej Kępy przy Moście Łazienkowskim.

Zawodnicy, którzy wezmą udział w biegu będą mieli do pokonania 10. km dystans. Początek biegu - ścieżka rowerowo-biegowa na 517 km Wisły, (kolektor burzowy strona prawa-praska) następnie podbieg na wał przeciwpowodziowy w kierunku północnym do Mostu Grota Roweckiego i powrót na ścieżkę spacerową, bieg pod Mostem Gdańskim, Śląsko-Dąbrowskim, pokonanie kanałku Portu Praskiego, bieg pod Mostem Świętokrzyskim, Średnicowym i Poniatowskiego na plaże w okolice Mostu Łazienkowskiego.

biegwisytrasa

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat. Uczestnicy, którzy w dniu rozpoczęcia biegu nie osiągnęli pełnoletniości zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia, o pozwoleniu rodziców lub opiekunów prawnych, na ich udział w biegu, z podpisem i nr dokumentu tożsamości lub nr PESEL.

Ze względów bezpieczeństwa limit zgłoszeń został ograniczony do 900 uczestników. Obecnie lista startowa jest już zamknięta. Istnieje jednak szansa rejestracji w dniu biegu, w przypadku niezgłoszenia się zapisanych osób do godz. 09.30. Praktyka pokazuje, że około 10-20% zapisanych do biegu nie zgłasza się w dniu startu. Dlatego też, organizatorzy zapraszają 12. maja po odbiór pakietów startowych.

Szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej ogranizatora: www.biegwisly.pl/

Źródło: www.biegwisly.pl/ 

Poprawiony: piątek, 10 maja 2013 05:26