"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Archiwum Aktualności 2015
Aktualności 2015

PLANY MINISTRA

Email Drukuj PDF

z16356670qmarek-grobarczyk

       - Temat żeglugi śródlądowej musi być podjęty w trybie przyspieszonym! - twierdzi minister Marek Gróbarczyk, szef nowo powstałego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Przed posłami z komisji sejmowej złożył sprawozdanie z podjętych już dotąd prac i planów na najbliższą przyszłość.

Stworzyć stałą żeglugę rzeczną w cztery lata - taki cel stawia sobie minister. Posłów zapewniał, że jeszcze w ciągu trzech najbliższych miesięcy urzędnicy resortu przygotują strategię rozwoju śródlądowych dróg wodnych. Bliższe poznanie zamiarów ministerstwa w tej dziedzinie posłów jednak nie zainteresowała. W tym gronie byli także reprezentanci Pomorza. Godzinna dyskusja skoncentrowana była wokół innych tematów: planów rządu wobec polskich stoczni i portów, a także kwestii przekopu przez Mierzeję Wiślaną.

Poprawiony: środa, 16 grudnia 2015 08:22 Więcej…
 

RADA KAPITANÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Email Drukuj PDF

   radaimages

          

 Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej jest elitarnym stowarzyszeniem zrzeszającym wyłącznie doświadczonych i legitymujących się patentem kapitana ludzi związanych z żeglugą i spedycją śródlądową, szkolnictwem żeglugowym, administracją oraz gospodarką wodną. Rada nie jest odpowiednikiem związku zawodowego lecz ciałem opiniującym i doradczym w sprawach istotnych dla interesów branży.

Stowarzyszenie "Rada Kapitanów" przyjęła sobie za główny cel przywrócenie właściwego stanu naszym drogom wodnym chroniąc je od całkowitej degradacji. Rada będzie wspierać i propagować wszelkie ogólnokrajowe i lokalne działania mające na celu odrodzenie transportu wodnego - niegdyś dobrze w Polsce rozwiniętego, a upadającego dziś poprzez wieloletnie zaniedbania.

Poprawiony: poniedziałek, 14 grudnia 2015 19:54 Więcej…
 

8 GRUDNIA 2015 R - BELWEDER

Email Drukuj PDF

  belwedera092c3567428d42d547cc0cf33aa0c80

Belweder miejscem debaty o gospodarce wodnej i żegludze śródlądowej.

W dniu 8 grudnia 2015 roku w Belwederze - siedzibie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się debata na temat aktualnego stanu oraz szans rozwoju gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej.
Liga Morska i Rzeczna w dniu 3 listopada 2015 roku skierowała do Pana Andrzeja Dudy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej list z załączonym Memoriałem w sprawie likwidacji zaniedbań i rozwoju wodnych sektorów gospodarczych w Polsce. Memoriał ten przygotowany został na konferencję p.n. "Morze, rzeki - szansą rozwoju Polski" która odbyła się w dniu 25 lutego 2010 roku w Senacie RP. Inicjatorem tej konferencji była Liga Morska i Rzeczna. Tekst Memoriału jest ciągle aktualny, dlatego uznaliśmy że należy zainteresować nim Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Poprawiony: poniedziałek, 14 grudnia 2015 14:49 Więcej…
 

MEMORIAŁ w sprawie likwidacji zaniedbań i rozwoju wodnych sektorów gospodarki w Polsce.

Email Drukuj PDF

     Historia powstania MEMORIAŁU datuje się na początek lat dwutysięcznych. Przypomnijmy fakty:
Przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń samorządowych, przedsiębiorstw, instytucji, ludzie nauki, armatorzy, będący Sygnatariuszami -Porozumienia w sprawie wspierania inicjatyw i programów rozwoju gospodarczego Polski w oparciu o walory rzek i Morza Bałtyckiego "Wisła - Odra - Bałtyk" oraz inni przedstawiciele społeczności z dorzecza Wisły, Odry , Pomorza , uczestnicy konferencji zorganizowanej w Senacie RP pt. "Rzeki i Morze Bałtyckie szansą rozwoju Polski" w dniu 5 czerwca 2006 roku, postanowili niniejszy memoriał skierować do Prezydenta RP, Sejmu, Senatu, Prezesa Rady Ministrów oraz władz samorządowych, celem zwrócenia uwagi na zaniedbania i niekorzystne procesy występujące w ostatnich latach w dziedzinie gospodarki wodnej i morskiej, rzutujące w sposób istotny na rozwój gospodarczy Polski.

Kolejny raz MEMORIAŁ został skierowany do władz w 2010 roku.

Na spotkaniu w Belwederze 8 grudnia 2015 roku przedstawiono kolejną poprawioną wersję MEMORIAŁU. Mając na względzie wagę tego dokumentu, poniżej publikujemy pełną jego wersję.

Poprawiony: niedziela, 13 grudnia 2015 13:37 Więcej…
 

PIERWSZY "GAZOWIEC" W ŚWINOUJŚCIU

Email Drukuj PDF

uid 8c420d40682b07d983fbafed7bdca1a21449833461663 width 200 play 0 pos 0 gs 0 height 112c3f9296fe2640cd9786cb778251cddb9link nwonoivaplgsio29xtohvjookur55gq1w300h223

   

Pierwsza dostawa skroplonego gazu ziemnego dla terminalu LNG dotarła do Świnoujścia. Metanowiec Al Nuaman dostarczył surowiec przeznaczony do schłodzenia i rozruchu instalacji - ok. 210 tys. m sześc. LNG. Jednostka typu Q-flex to jeden z największych statków tego typu na świecie (o wymiarach 315 na 50 m).


Źródło: szczecin.tvp.pl

       

Poprawiony: piątek, 11 grudnia 2015 19:41
 

PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE ZARZĄDU I CZŁONKÓW KLUBU

Email Drukuj PDF

czoo ok

 W dniu 09 grudnia 2015 r. odbyło się Przedświąteczne Zebranie Zarządu oraz członków naszego Klubu.
Z uwagi na nieobecność wszystkich członków Zarządu, planowany porządek spotkania ograniczono do trzech punktów.
Na początku Prezes Zarządu złożył informację z przebiegu Walnego Zebrania Delegatów Ligi Morskiej i Rzecznej, które odbyło się 21 listopada 2015 r. Następnie Pan Prezes poinformował o przebiegu spotkania n/t gospodarki wodnej w Belwedrze na zaproszenie Prezydenta RP, w którym brał udział.
W następnym punkcie zebrani pozytywnie ocenili wizerunek i treści publikowane na stronie internetowej Klubu - www.bractwowislane.pl/.
Spotkanie zakończyło się tradycyjnym opłatkiem oraz składaniem życzeń z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Poprawiony: piątek, 11 grudnia 2015 20:58 Więcej…
 

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY PROF. TADEUSZA BIAŁASA

Email Drukuj PDF

czoo ok150px-black ribbon svg

 

 

         W dniu 8 grudnia 2015 roku zmarł prof. Tadeusz Białas - Sekretarz Generalny reaktywowanej w 1981 roku Ligi Morskiej. Był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego.
Autor książek:
"Liga Morska i Kolonialna 1930 - 1939" wydanej w 1983 roku
"Liga Morska 1944 - 1953" wydanej w 2002 roku
"Z tradycji Ligi Morskiej i Rzecznej" wydanej w 2001 roku
oraz opracowania:
"Od uznania do wrogości - represje wobec Członków Ligi Morskiej w latach 1945 - 1953" wydanego w 2012 roku.
Recenzował również książkę autorstwa Wacława L. Kowalskiego oraz Marka Jankiewicza p.t. "Liga Morska i Rzeczna - Sojusznik Ludzi Morza i Rzek" wydanej w 2014 roku.
Żegnamy zasłużonego działacza Ligi Morskiej i Rzecznej oraz wybitnego znawcę historii naszego Stowarzyszenia. Jego książki, opracowania i artykuły na temat dokonań Ligi Morskiej i Rzecznej stanowią skarbnicę wiedzy o budowie Polski Morskiej i Polski Rzecznej.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Warszawa dn. 10 grudnia 2015 roku

 

 W imieniu Bractwa   Wacław L. Kowalski.

 

Poprawiony: piątek, 11 grudnia 2015 09:28
 

SZCZĘŚLIWY POWRÓT

Email Drukuj PDF

56670a28b28f3 p

     - Polscy marynarze są bezpieczni, zdrowi, wracają do swoich rodzin. Wszystko skończyło się szczęśliwie -  powiedziała we wtorek premier Szydło, ogłaszając, że porwani pod koniec listopada polscy marynarze wrócili do Polski.
Beata Szydło dodała, że rozmawiała z marynarzami, którzy przekazali, że są zdrowi, szczęśliwi i prosili o podziękowanie za wsparcie, które otrzymali.

Poprawiony: środa, 09 grudnia 2015 07:27 Więcej…
 

MARYNARKA HANDLOWA

Email Drukuj PDF

220px-stefan batory175px-don rodo v at mazatlan 1soldek

 

  Marynarka Handlowa - flota transportowa towarowa i pasażerska, statki do połowu ryb, statki specjalne np. holowniki, lodołamacze itp.
Ucieczka pod tzw. "tanią banderę" spowodowała zanik floty handlowej pływającej pod Polską Banderą. Zjawisko spowodowane jest niskimi opłatami lub /i/ liberalnymi przepisami. Zbudowana po II wojnie ogromna polska flota handlowa dzisiaj jest w zaniku. Cała nadzieja w nowy ministerstwie.

 

 Z.S.

foto : internet

Poprawiony: poniedziałek, 07 grudnia 2015 18:28
 

MARYNARKA WOJENNA RP

Email Drukuj PDF

pobrane

 

 Marynarka Wojenna przeznaczona jest do obrony interesów państwa na polskich obszarach morskich, morskiej obrony wybrzeża oraz udziału w lądowej obronie wybrzeża we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych w ramach strategicznej operacji obronnej. Zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi Marynarka Wojenna utrzymuje zdolności do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno w obszarze Morza Bałtyckiego jak i poza nim. Podstawowym zadaniem Marynarki Wojennej jest obrona i utrzymanie morskich linii komunikacyjnych państwa podczas kryzysu i wojny oraz niedopuszczenie do blokady morskiej kraju.

Poprawiony: piątek, 04 grudnia 2015 17:12 Więcej…
 


Strona 2 z 12