"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna
Aktualności 2014

Czoo okŻeglarski Puchar Trójmiasta pod banderą Marynarki Wojennej

Email Drukuj PDF

zpt2015W dniach 29 - 31 maja 2015 r, na wodach Zatoki Gdańskiej, rozegrana zostanie III edycja regatowych zmagań o "Żeglarski Puchar Trójmiasta". W regatach dla załóg jachtów morskich i kabinowych, wezmą udział wojskowe jachty szkoleniowe, reprezentujące miasta województwa pomorskiego.

Znany jest już plan wydarzeń przewidzianych w ramach Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta 2015. Zgodnie z ideą przyświecającą regatom, których gospodarzami są Gdynia, Sopot i Gdańsk, co roku zmienia się kolejność odwiedzanych miast. W tym sezonie zmagania zainaugurowane zostaną w Gdyni, drugiego dnia uczestnicy odwiedzą Sopot, a uroczysty finał regat odbędzie się w Gdańsku. 

Partnerem tegorocznej edycji została gdyńska 3. Flotylla Okrętów im. Komandora Bolesława Romanowskiego. W regatach wezmą udział wojskowe jachty szkoleniowe, a kapitanami poszczególnych jednostek będą marynarze. Udział żeglarzy w marynarskich mundurach w regatach, stanowi świetną okazję dla sprawdzenia ich umiejętności żeglarskich oraz podkreśla ważną rolę Marynarki Wojennej w budowaniu tożsamości regionu. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż morski rodzaj sił zbrojnych nie pierwszy już raz bierze udział w inicjatywach o charakterze cywilnym związanych z morzem.

Więcej…
 

"Transatlantyckie Flagowe Trio"

Email Drukuj PDF

transatlantyki2We wtorek, 16 grudnia 2014 r. o godz. 18.00, w Mini Muzeum "Bankowiec" w Gdyni (ul. 3 Maja 27/31), odbędzie się prelekcja pt. "Flagowy Tercet". To drugie z cyklu spotkań i prelekcji poświęconych polskim transatlantykom - "Legendarne TRANSATLANTYKI". 

"Transatlantyckie Flagowe Trio" to kolejna opowieść Legendy Morskiej Gdyni, tym razem poświęcona triadzie najsłynniejszych flagowych statków polskiej floty.

Pierwszym był  MS "Piłsudski" - najsłynniejszy transatlantyk II Rzeczypospolitej jednocześnie największa wojenna strata biało-czerwonej bandery. Drugim flagowcem był  MS "Batory" - pływał najdłużej, połączył dwie epoki, podczas wojny zyskał przydomek "lucky ship". Trzecim i ostatnim pozostał TSS "Stefan Batory" - zamykał erę pasażerskiej żeglugi liniowej na północnym Atlantyku - wciąż obecny w gdyńskich wspomnieniach.  

Podczas spotkania, w opowieściach i obrazach odżyje miniony czas żeglugi pasażerskiej. Statki, ich losy, także ludzie służący na najsłynniejszych polskich "pasażerach" - trzech kolejnych flagowych statkach naszej floty. W spotkaniu wezmą udział członkowie załóg naszych transatlantyków.

 

Poprawiony: poniedziałek, 15 grudnia 2014 08:02 Więcej…
 

Konsultacje społeczne aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami

Email Drukuj PDF

konsultacjekzgwWe wtorek, 25 listopada 2014 r. rozpoczął się proces konsultacji społecznych aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami  (aPGW). To jedne z najważniejszych dokumentów w gospodarce wodnej kraju. Opinie, uwagi i wnioski dotyczące aPGW dla wszystkich 10 obszarów dorzeczy może zgłosić każdy zainteresowany problematyką wodną w Polsce.

Ramowa Dyrektywa Wodna wymaga włączenia społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych stron do aktywnego jej wdrażania, zwłaszcza przy opracowaniu projektu aPGW. Osiągnięcie celów środowiskowych ujętych w aPGW oznacza korzyść dla wszystkich mieszkańców. Jednak osiągnięcie tych celów wiąże się z kosztami, które będą udziałem wszystkich korzystających z wód.

Stąd też do pełnego wdrożenia planów konieczna będzie akceptacja społeczna dla przewidzianych w nich rozwiązań, a akceptacja ta będzie tym większa, im większe będzie zaangażowanie mieszkańców w tworzeniu tych rozwiązań oraz im większy będą mieli wpływ na podejmowane decyzje.

"Głównym celem planowania w gospodarce wodnej jest poprawa stanu wód. Musimy przy tym zdawać sobie sprawę, że, jak mówi Ramowa Dyrektywa Wodna, woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie" - mówi Witold Sumisławski, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW).

Narzędziem, które ma wspierać osiągnięcie tego celu są plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz programy działań zmierzających do poprawy stanu wód. W Polsce plany gospodarowania wodami sporządzane są dla 10 obszarów dorzeczy, to jest Wisły i Odry oraz leżących w granicach naszego kraju części międzynarodowych obszarów dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej oraz Ücker.

Poprawiony: czwartek, 11 grudnia 2014 12:04 Więcej…
 

Zebranie Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR

Email Drukuj PDF

bractwo2W dniu dzisiejszym, 10 grudnia 2014 r. odbyło się ostatnie tegoroczne zebranie Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" Ligi Morskiej i Rzecznej z siedzibą w Warszawie. Ze względu na zbliżające się ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA spotkanie miało uroczysty przebieg, tradycyjnie połamano się opłatkiem oraz złożono życzenia.

Na wstępie wiceprezes Zarządu kmdr por. Marek Jankiewicz przedstawił informację o udziale członków Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR w uroczystościach związanych ze Świętem Barbary w Warszawie. W obchodach tegorocznej II Warszawskiej Barbórce Środowiska Wodniackiego uczestniczyła liczna reprezentacja Klubu. Podczas uroczystego spotkanie wodniackiego "Pod Retmanem", wiceprezes przedstawił zebranym prezentację mutimedialną podsumowującą działalność Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR w mijającym już roku.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie przez prezesa Zarządu Wacława L. Kowalskiego informacji nt. zaawansowania prac oraz uzgodnień dalszych przedsięwzięć formalno-prawnych, w celu nazwania zbiornika retencyjnego w Dzielnicy Targówek, imieniem wiceadmirała Kazimierza Porębskiego, wizjonera i patrioty, Szefa Departamentu Dla Spraw Morskich, Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej, twórcy polskiej marynarki i Szkoły Morskiej, inicjatora i twórcy "Bandery Polskiej" (LMiR).

Poprawiony: czwartek, 11 grudnia 2014 10:58 Więcej…
 

90 lat Yacht Klubu Polski

Email Drukuj PDF

ykpW dniu dzisiejszym, 10 grudnia 2014 r., mija 90 lat od powołania Yacht Klubu Polski (YKP) - stowarzyszenia, które stało się jednym z pierwszych klubów żeglarskich w Polsce.

Celem powstania YKP, zrzeszającego obecnie kluby żeglarskie działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kluby polonijnych środowisk żeglarskich, była popularyzacja żeglarstwa śródlądowego i morskiego.

Z inicjatywy Antoniego Aleksandrowicza - architekta i artysty malarza, scenografa i dekoratora Teatru Wielkiego (Opery Warszawskiej), yachtsmana oraz pasjonata żeglarstwa - u schyłku 1923 r. powstaje idea założenia stowarzyszenia, które stawiałoby sobie jako cel budowę od podstaw oraz dalszy rozwój amatorskiego sportu żeglarskiego w Polsce.

Myśl ta podchwycona przez kilku dawnych żeglarzy, członków działającego w Warszawie Towarzystwa "Liga Żeglugi Polskiej" (późniejszej Ligi Morskiej i Rzecznej), zaowocowała powstaniem Komitetu Organizacyjnego mającego na celu założenie Klubu Żeglarskiego.

Po uzyskaniu aprobaty i zachęty oraz obietnicy poparcia ze strony ówczesnego prezesa Towarzystwa "Ligi Żeglugi Polskiej" -  wiceadmirała Kazimierza Porębskiego - grono to w lutym 1924 r. powołało Komitet Organizacyjny w składzie: Antoni Aleksandrowicz, Witold Budkis, Zygmunt Grabowski, Konstanty Rakusa-Suszczewski oraz Julian Rummel. Przewodnictwo komitetu objął Antoni Aleksandrowicz, który opracował statut i zakres działania klubu.

Poprawiony: środa, 10 grudnia 2014 07:28 Więcej…
 


Strona 3 z 76