"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Archiwum Aktualności 2014
Aktualności 2014

Nowy Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej

Email Drukuj PDF

rektor szubrychtW piątek, 19 grudnia 2014 r., minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak podpisał decyzję o wyznaczeniu kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta, na stanowisko Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Obecny Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW obejmie nowe stanowisko z dniem 23 stycznia 2015 r. Obowiązki Rektora-Komendanta AMW przejmie od kontradmirała dr. inż. Czesława Dyrcza odchodzącego do rezerwy po 42 latach służby i 8 latach dowodzenia uczelnią.

Kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht urodził się 01.10.1963 r. w Gdańsku. W 1987 roku ukończył z pierwszą lokatą Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. W latach 1987-2002 pełnił na różnych stanowiskach służbę w grupie Okrętów Rozpoznawczych. W 1996 roku wyznaczony został na stanowisko dowódcy ORP "Hydrograf" i pozostawał na tym stanowisku do 2002 roku. W czasie swojej służby na okręcie w 1993 roku ukończył z wyróżnieniem Naval Amphibious School w San Diego (USA), a w 1998 roku również z wyróżnieniem ukończył Naval War College w Newport (USA).

Komandor Szubrycht również jako dowódca okrętu osiągał sukcesy. To pod jego dowództwem ORP "Hydrograf" w 1999 roku uzyskał miano najlepszego okrętu Marynarki Wojennej w grupie okrętów specjalnych. Jego zdolności dowódcze dostrzegli przełożeni i w 2001 roku został wyróżniony odznaką "Wzorowy Dowódca". Bycie dobrym dowódcą i służba na okręcie nie przeszkodziły mu w rozwoju naukowym, gdyż w 2002 roku będąc dowódcą okrętu uzyskał na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego stopień doktora.

W grudniu 2002 roku po 15 latach służby na okrętach został przeniesiony do Akademii Marynarki Wojennej, gdzie objął stanowisko adiunkta na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Natomiast od 2004 roku związany jest Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich, na którym pełnił obowiązki Kierownika Centrum Analiz i Prognoz Bezpieczeństwa Morskiego Państwa oraz Prodziekana. Dalszy rozwój naukowy zaowocował uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego w 2009 roku na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Od 2012 roku jest pierwszym Dziekanem Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich, który objął to stanowisko w drodze wyborów. Jest autorem około 150 artykułów oraz kilkunastu monografii poruszających problematykę sił morskich, bezpieczeństwa morskiego i bezpieczeństwa morskiego państwa. Aktywny działacz Ligi Morskiej i Rzecznej wyróżniony honorowym odznaczeniem - Krzyżem "Pro Mari Nostro".

Poprawiony: piątek, 02 stycznia 2015 10:05 Więcej…
 

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 2014

Email Drukuj PDF

kartabn2015lmir

 
wesolych swiat

   

Poprawiony: poniedziałek, 22 grudnia 2014 07:52
 

"Z LIGĄ CZY BEZ LIGI?"

Email Drukuj PDF

z ligaNa rynku wydawniczym pojawiła się drukiem monografia pt. "Z LIGĄ CZY BEZ LIGI?" - 95 lat Ligi Morskiej i Rzecznej". Opracowanie jest zbiorem 12. referatów nadesłanych na konferencję naukową poświęconą dokonaniom Ligi Morskiej i Rzecznej.

Konferencja Naukowa "95 lat Ligi Morskiej i Rzecznej" odbyła się w dn. 13 czerwca 2013 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, z inicjatywy działaczy Ligi oraz Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW, z okazji jubileuszu 95. rocznicy powstania najbardziej znanej z działalności na rzecz Polski Morskiej organizacji.

Celem Konferencji była promocja działań Ligi Morskiej i Rzecznej oraz jej poprzedniczek na rzecz kształtowania świadomości morskiej społeczeństwa polskiego, rozwoju Polski Morskiej oraz działalności wychowawczej. Spotkanie pozwoliło na poznanie genezy powstania Ligi Morskiej i Rzecznej, wskazanie jej znaczenia dla edukacji morskiej i rozwoju Polski oraz przybliżenie sylwetek niektórych jej działaczy.

Przedstawione w monografii referaty poprzedzone słowem wstępnym kpt. ż.w. dr. inż. Andrzeja Królikowskiego - Prezesa Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej, dotyczą różnych obszarów i okresów działalności Ligi. Artykuły w zdecydowanej większości stanowią przegląd wybranych aspektów aktywności organizacji, działalności jej regionalnych kół czy aktywności Ligi w wybranych regionach kraju jak i grupach społecznych. Publikacja została podzielona na dwie części. Pierwsza poświęcona jest historii działalności LMiR, a druga jej aktualnym działaniom.

Celem wydania opracowania jest nie tylko pokazanie skali i znaczenia działalności LMiR od momentu jej powstania, ale również przedstawienie społeczeństwu świadectwa tej działalności i ukazanie z jednej strony potencjału organizacji, a z drugiej zaś skali pracy, jaką należy wykonać, aby sprawy morskie przywrócić na miejsce im należne w świadomości rodaków jak i codziennym życiu gospodarczym i politycznym naszego kraju.

Wśród zamieszczonych referatów znajduje się opracowanie pt. "Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego", autorstwa członków Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR w Warszawie - Wiceprezesa kmdr. por. Marka Jankiewicza oraz Prezesa Wacława L. Kowalskiego.

Poprawiony: poniedziałek, 22 grudnia 2014 07:45 Więcej…
 

Konkurs fotograficzny "Pantaenius Jacht Foto"

Email Drukuj PDF

konkursfjachtfotoW piątek, 12 grudnia 2014 r., rozpoczęła się IV edycja konkursu fotograficznego "Pantaenius Jacht Foto". Do konkursu otwartego dla każdego, kto pasjonuje się fotografią, można zgłosić zdjęcia, które tematycznie są związane z jachtami, łodziami motorowymi lub żaglowymi. 

Prace można zgłaszać do 18 lutego 2015 r. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze i nagrodzi najlepsze. W tym roku w jego skład wchodzą: Kuba Strzyczkowski (dziennikarz), Kazimierz Kaczor (aktor), Bartosz Modelski (fotograf), Marek Wilczek (fotograf), Robert Hajduk (fotograf).

Podczas lutowych Targów "Wiatr i Woda" w Warszawie poznamy zwycięzców, do tego czasu zakończy się również głosowanie internetowe na ulubieńca publiczności, które potrwa od 19 stycznia do 2 lutego 2015 r. 

Już 19 stycznia 2015 r. udostępniona zostanie galeria, poprzez którą można oddać swój głos. Dlatego zapraszamy do zgłaszania swoich prac jak najszybciej! Najlepsze prace będzie można również obejrzeć na żywo w wielu miejscach w Polsce. Wystawy pokonkursowe już od lutego. Więcej informacji wkrótce.

Poprawiony: sobota, 20 grudnia 2014 20:41 Więcej…
 

"Bandera" - listopad/grudzień' 2014

Email Drukuj PDF

bandera2 11 12 2014

Na stronie internetowej 3. Flotylli Okrętów dostępny jest już kolejny, listopadowo-grudniowy numer czasopisma Marynarki Wojennej RP - "Bandera".

Znalazły się w nim między innymi: obszerny wywiad z kontradmirałem Marianem Ambroziakiem - Inspektorem Marynarki Wojennej w DGRSZ, artykuł poświęcony Grupie Nurków Minerów z 12 . Dywizjonu Trałowców w Świnoujściu, obchodzącej w tym roku jubileusz 45-lecia powstania oraz opracowanie poświęcone największym okrętom polskiej floty. Do czytelników z życzeniami świątecznymi zwrócił się Dziekan Marynarki Wojennej ks. kmdr Bogusław Wrona:

"Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, którego nazwą imieniem Emmanuel tzn.: "Bóg z nami".

Ten nowo narodzony Bóg chce być z nami, nie obok, ale z nami. Często jednak we współczesnym świecie dzieje się, niestety tak, że człowiek zwraca swój wzrok ku marnościom: choince, suto zastawionemu stołowi, prezentom i zakupom. A Bóg?! A Bóg coraz bardziej przestaje być Bogiem dla nas! Więcej - nawet nie jest przy nas - przez nas!

Dziękując za wszelką okazywaną pomoc, zaangażowanie i życzliwość pragnę w imieniu wszystkich księży Dekanatu MWRP i swoim złożyć z serca płynące życze-nia tym, którzy tworzą naszą marynarską rodzinę - admirałom, oficerom, podofice-rom, marynarzom, podchorążym, pracownikom cywilnym wojska i waszym bliskim: autentyczności w życiu, wiarygodności, abyście potwierdzali codziennym postępo-waniem to, co wypowiadać będziecie ustami, wzajemnego szacunku, życzliwości, odpowiedzialności i miłości. Niech Wasz dom z dnia na dzień będzie "portem" ciepła, świętości, radości, pokoju i nadziei na lepsze jutro. Życzę, aby gest przeła-mania się opłatkiem był rzeczywistym gestem przebaczenia, a nie tylko i wyłącznie pustą - nic nie znaczącą czynnością.

Poprawiony: piątek, 19 grudnia 2014 20:57 Więcej…
 

Liga Morska i Rzeczna w Muzeum Niepodległości w Warszawie

Email Drukuj PDF

muzeumplakatW dniu wczorajszym, 17 grudnia 2014 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie, odbyło się spotkanie "Polityka morska i rzeczna Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie opracowania pt. Liga Morska i Rzeczna - sojusznik ludzi morza i rzek, autorstwa Wacława L. Kowalskiego i Marka Jankiewicza".

Organizatorami środowego spotkania było Muzeum Niepodległości w Warszawie, Klub "Bractwo Wiślane" Ligi Morskiej i Rzecznej w Warszawie oraz Towarzystwo Miłośników Historii - Komisja Biografistyki, pod przewodnictwem prof. dr. hab. Mariana Marka Drozdowskiego.

Wśród licznie przybyłych, tego wieczoru do Muzeum Niepodległości, zaproszonych gości byli m. in.: Piotr Andrzejewski - sędzia Trybunału Stanu, wieloletni Senator Rzeczypospolitej Polskiej  (Senator I, II, III, IV, VI i VII kadencji), prof. dr hab. inż. Marek Gromiec - Członek Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, Maciej Gromek - Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, Dariusz Gronek - Prezes Zarządu DHV Hydroprojekt sp. z o. o., członek Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR, Janusz Taber - Komandor Yacht Klubu Polski oraz Edward Kłopotowski - Prezes Fundacji "Fundusz Stypendialny im. Edmunda Kłopotowskiego".

Zarząd Główny Ligi Morskiej i Rzecznej zeprezentowany był przez Wiceprezesa ZG Wacława L. Kowalskiego - Prezesa Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR oraz Członka ZG kpt. ż.ś. Andrzeja Potapowicza - Prezesa Zarządu Okręgu Mazowieckiego LMiR. Towarzyszyli im Członkowie Honorowi LMiR, członkowie Klubu "Bractwo Wislane" LMiR: Andrzej Frelek oraz  prof. Marian Marek Drozdowski.

Obecna na spotkaniu była również liczna reprezentacja działaczy oraz członków terenowych struktur LMiR reprezentujących: Klub "Bractwo Wiślane" LMiR - Wiceprezes kmdr por. Marek Jankiewicz, członkowie: Bogdan Koczko, Waldemar Bytner, Jerzy Giemza, Leszek Musiał, Wojciech Rębacz, Jan Wieczorek, Grzegorz Zawistowski oraz Zarząd Okręgu Mazowieckiego LMiR - Wiceprezesi: kmdr Józef Kowalewski i kpt. ż.ś. Jerzy Pielaciński z małżonką oraz Sekretarz Zarządu Hanna Potapowicz.

Poprawiony: piątek, 19 grudnia 2014 09:28 Więcej…
 

Wodowanie techniczne "Ślązaka"

Email Drukuj PDF

slazakwodW dniu wczorajszym, 15 grudnia 2014 r. na terenie Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni, rozpoczęto trzydniowy proces wodowania technicznego kadłuba okrętu patrolowego typu "Ślązak".

Jednym z celów operacji wodowania było zweryfikowanie z rzeczywistością aktualnej masy okrętu poprzez próbę nośności oraz przygotowanie okrętu do montażu śrub napędowych.

W dniu dzisiejszym kontynuowano proces wodowania technicznego, a operacja weszła w decydujaca fazę. Około godziny 08.30 kadłub podczepiono do dwóch holowników. Wyprowadziły one jednostkę z niecki podnośnika i przeholowały do nabrzeża południowego, gdzie została zacumowana i przygotowana do kolejnego etapu prac.

Kluczowy moment nastąpił około południa, kiedy to kadłub za pomocą holowników został obrócony o 180o. W takiej pozycji jednostka z powrotem trafiła na podnośnik, została wydobyta z wody, uniesiona na wysokość około dwóch metrów i ponownie trafiła do hali, gdzie niebawem nastąpi montażu śrub napędowych.

Wiosną przyszłego roku "Ślązak" ponownie znajdzie się na wodzie. Wówczas zostanie zacumowany przy stoczniowym nabrzeżu, a ekipy odpowiedzialne za jego budowę rozpoczną między innymi montaż masztu, wyposażenia oraz uzbrojenia.

Poprawiony: wtorek, 16 grudnia 2014 21:29 Więcej…
 

"Po drugie: Autostrada wodna na Wiśle". Klaster gospodarki wodnej szansą dla Wisły

Email Drukuj PDF

podrugieW czwartek, 11 grudnia 2014 r., w gmachu głównym Sejmu RP w Warszawie, odbyła się "Konferencja dla przedsiębiorców i samorządowców związanych z żeglugą i transportem śródlądowym".

Spotkanie organizowane z inicjatywy Posła dr. Piora Baucia, członka Zespółu Parlamentarnego Polska - Kraje Partnerstwa Wschodniego, przy udziale firmy konsultingowej Herman und Doland Sp. z o.o. z Gdyni, poświęcone było możliwościom utworzenia klastra gospodarki wodnej i udrożnienia dróg wodnych, a szczególnie Wisły.

Andrzej Dolniak, pełnomocnik zarządu Herman und Doland, przekazał, że konferencja w Sejmie poświęcona była przede wszystkim idei powołania do życia klastra gospodarki wodnej, skupiającego przedsiębiorstwa zainteresowane działalnością żeglugową, turystyczną, hydrotechniczną i inną na Wiśle oraz samorządy województw i gmin nadwiślańskich. 

W spotkaniu uczestniczyli m.in. armatorzy rzecznych statków towarowych i wycieczkowych z Bydgoszczy, Torunia i Warszawy, operatorzy marin, a nawet firma prowadząca kawiarnię na barce. Obecny był także Przemysław Daca z Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Do klastra można by włączyć istniejący od ubiegłego roku, ale niewykazujący większej aktywności, Pomorski Klaster Rzeczny. Jego funkcjonowanie mieliby wspierać należący do niego posłowie i senatorowie.

Poprawiony: poniedziałek, 15 grudnia 2014 11:47 Więcej…
 

V Przeciąganie Syreny przez Wisłę

Email Drukuj PDF

przeciagnijsyrenke

W dniu dzisiejszym, 14 grudnia 2014 r. w Warszawie, odbyła się V edycja zimowego przepływania Wisły - "Przeciągnij Syrenę przez Wisłę", organizowana przez Krakowski Klub Morsów "Kaloryfer".

Poza samym wyczynem, przesłaniem akcji był przekaz prozdrowotny i proekologiczny - "czysta zimna woda więcej zdrowia doda". Trasa tegorocznej edycji przebiegała między plażą na Saskiej Kępie (PB), a Płytą Desantu Czerniakowskiego (LB), poniżej mostu Łazienkowskiego (511 km Wisły).

Punktualnie o godz. 12.10 do wody o temp. + 3 oC weszli pierwsi uczestnicy imprezy. Ze względu na nurt rzeki oraz odległość ok. 200-250 m uczestnicy musieli spełnić określone wymogi organizacyjne i warunki bezpieczeństwa. Czas przebywania w wodzie wynióśł ok. 8-10 minut. Każdy uczestnik posiadał bojkę ratowniczą ("pamelkę") oraz płetwy. Przepłynięcie odbywało się grupami pięcioosobowymi - jedna grupa wychodziła z wody, kolejna wchodziła. W sumie w tegorocznym "przeciąganiu Syreny" brało udział 35 "morsów" i "foczek".

Wśród kibiców oczekujących na plaży na sforsowanie rzeki przez "gorące" morsy byli m. in. pasjonaci zdrowego, sportowego trybu życia, przestawiciele prasy i telewizji oraz spacerujący nadwiślańskim brzegiem nieliczni warszawiacy. Klub "Bractwo Wiślane" LMiR był reprezentowany przez wiceprezesa Zarządu kmdr. por. Marka Jankiewicza oraz członka Klubu Rafała Łapińskiego. Podczas trwania tegorocznej V już edycji "Przeciągania Syreny przez Wisłę" wiceprezes Klubu wręczył na ręce ogranizatorów KKM "Kaloryfer" - książkę o historii LMiR z pamiątkową dedykacją.

Poprawiony: poniedziałek, 15 grudnia 2014 12:16 Więcej…
 

"Polityka morska i rzeczna Rzeczypospolitej Polskiej..."

Email Drukuj PDF

zaproszenimuzeum2W środę, 17 grudnia 2014 r. o godz. 17.00, w Muzeum Niepodległości w Warszawie (al. Solidarności 2), odbędzie się spotkanie "Polityka morska i rzeczna Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie opracowania pt. Liga Morska i Rzeczna - sojusznik ludzi morza i rzek, autorstwa Wacława L. Kowalskiego i Marka Jankiewicza".

Na spotkanie serdecznie zapraszają jego organizatorzy: Muzeum Niepodległości w Warszawie, Klub "Bractwo Wiślane" Ligi Morskiej i Rzecznej w Warszawie, Towarzystwo Miłośników Historii - Komisja Biografistyki. Prowadzenie: prof. Marian Marek Drozdowski.

Opracowanie wydane przez prezesów Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR w Warszawie, poświęcone jest historii Ligi Morskiej i Rzecznej, stowarzyszenia obchodzącego w tym roku jubileusz 96-lecia powstania. To prawie wiek wydarzeń i historii pracy społecznej jej Członków, na rzecz wykorzystania walorów Morza Bałtyckiego i rzek, dla rozwoju gospodarczego, rekreacyjnego i obronnego polskiego państwa.

Bogato ilustrowane wydawnictwo (95 ilustracji - w tym szereg unikalnych, dotąd niepublikowanych) jest próbą odpowiedzi na pytanie: Dlaczego Ligę Morską i Rzeczną można nazwać sojusznikiem ludzi morza i rzek?

Poprawiony: piątek, 19 grudnia 2014 09:28 Więcej…
 


Strona 1 z 38