"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Archiwum RADA KAPITANÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

RADA KAPITANÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Email Drukuj PDF

   radaimages

          

 Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej jest elitarnym stowarzyszeniem zrzeszającym wyłącznie doświadczonych i legitymujących się patentem kapitana ludzi związanych z żeglugą i spedycją śródlądową, szkolnictwem żeglugowym, administracją oraz gospodarką wodną. Rada nie jest odpowiednikiem związku zawodowego lecz ciałem opiniującym i doradczym w sprawach istotnych dla interesów branży.

Stowarzyszenie "Rada Kapitanów" przyjęła sobie za główny cel przywrócenie właściwego stanu naszym drogom wodnym chroniąc je od całkowitej degradacji. Rada będzie wspierać i propagować wszelkie ogólnokrajowe i lokalne działania mające na celu odrodzenie transportu wodnego - niegdyś dobrze w Polsce rozwiniętego, a upadającego dziś poprzez wieloletnie zaniedbania.

Poprzez porównanie rozwiązań i dokonań poczynionych na przestrzeni dziejów w innych krajach podjęliśmy próbę zmiany tego stanu rzeczy. Jako stowarzyszenie rejestrowane (z osobowością prawną) chcemy mieć możliwość wpływania na decyzje podejmowane zarówno w społecznościach lokalnych jak i na wszystkich szczeblach administracji państwowej a dotyczące stanu oraz wykorzystania polskich dróg wodnych.

Chcemy też czynnie uczestniczyć w obradach, pracach oraz decyzjach Rad Dorzeczy i innych gremiów decydujących o polityce wodnej i transportowej państwa aby stanowić naturalną przeciwwagę dla radykalnych poglądów środowisk, które zdominowały polską gospodarkę wodną. Będziemy przeciwstawiać się zakusom całkowitego wyrugowania żeglugi śródlądowej z polskich dróg wodnych. Jest to bowiem ze wszech miar nowoczesny, bezpieczny, chroniący zasoby energii nieodnawialnej i nie generujący zanieczyszczeń oraz hałasu rodzaj przewozu towarów.

W całej Europie na zachód od Odry nowoczesna flota towarowa odciąża drogi i szlaki kolejowe pozostając w harmonii z wymienionymi rodzajami przewozów i tworząc sieć tzw. multimodalnych połączeń. Kilometr bardzo dobrej drogi wodnej (wliczając koszty utrzymania) kosztuje mniej niż kilometr autostrady, a przy autostradzie nikt nie chce mieszkać! Nad wodą zaś - prawie każdy... Pamiętajmy też, że jakość połączeń wodnych i ich rola w systemie transportowym Europy to już nie tylko polska sprawa.

kpt. ż.ś. Andrzej Podgórski
red. naczelny, rzecznik Rady

 

Źródło: strona internetowa Rady....

Poprawiony: poniedziałek, 14 grudnia 2015 19:54