"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Archiwum PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE ZARZĄDU I CZŁONKÓW KLUBU

PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE ZARZĄDU I CZŁONKÓW KLUBU

Email Drukuj PDF

czoo ok

 W dniu 09 grudnia 2015 r. odbyło się Przedświąteczne Zebranie Zarządu oraz członków naszego Klubu.
Z uwagi na nieobecność wszystkich członków Zarządu, planowany porządek spotkania ograniczono do trzech punktów.
Na początku Prezes Zarządu złożył informację z przebiegu Walnego Zebrania Delegatów Ligi Morskiej i Rzecznej, które odbyło się 21 listopada 2015 r. Następnie Pan Prezes poinformował o przebiegu spotkania n/t gospodarki wodnej w Belwedrze na zaproszenie Prezydenta RP, w którym brał udział.
W następnym punkcie zebrani pozytywnie ocenili wizerunek i treści publikowane na stronie internetowej Klubu - www.bractwowislane.pl/.
Spotkanie zakończyło się tradycyjnym opłatkiem oraz składaniem życzeń z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Jedną z bardzo ważnych uchwał podjętych podczas XXI Walnego Zebrania Delegatów Ligi Morskiej i Rzecznej była uchwała dotycząca skierowania do Prezydenta, Premiera oraz Marszałków Sejmu i Senatu "Memoriału w sprawie likwidacji zaniedbań i rozwoju wodnych sektorów gospodarczych w Polsce" :
§1
Realizując zadania statutowe Liga Morska i Rzeczna przekazuje do Prezydenta ,Premiera Rządu , Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Memoriał w sprawie likwidacji zaniedbań i rozwoju wodnych sektorów gospodarczych w Polsce" z nadzieją że zostanie przyjęty z należytą uwagą i skierowany do przeanalizowania i wdrożenia przez merytoryczne instytucje.

§2
Polska przeżywa skutki długotrwałej suszy, która dezorganizuje wiele gałęzi gospodarczych ,w latach 2009-2010 przeżywała dramat rozległych i kosztownych powodzi. Wydarzenia te potwierdzają fakt że woda w naszym kraju jest problemem narodowym. Gospodarka wodna jest jedną z podstawowych gałęzi gospodarczych ,od której uzależniony jest byt naszych obywateli. Uważamy że Najwyższe Władze Naszej Ojczyzny powinny z należytą uwagą zając się likwidacją zaniedbań i rozwojem wodnych sektorów gospodarki w Polsce.

§3
Deklarujemy współpracę przedstawicielami zainteresowanych instytucji w celu udzielenia ewentualnych wyjaśnień

§4
Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia

Treść Memoriału oraz relacja ze spotkania w Belwederze będą zamieszczone w kolejnych publikacjach.

Zbyszek Stankiewicz.

Poprawiony: piątek, 11 grudnia 2015 20:58