"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Archiwum Aktualności 2013 Nowa inicjatywa na rzecz Wisły

Nowa inicjatywa na rzecz Wisły

Email Drukuj PDF

logoklasterW piatek 22. marca 2013 r. (Światowy Dzień Wody) podczas Konferencji "Pomorski Klaster Rzeczny. Partnerstwo na rzecz ekologicznego transportu" w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, podpisano porozumienie w sprawie wspólnego wypracowania formuły Pomorskiego Klastra Rzecznego.

"Pomorski Klaster Rzeczny - Partnerstwo na rzecz ekologicznego transportu" to przedsięwzięcie zainicjowanego przez przedsiębiorstwa i instytucje zainteresowane dynamizacją starań o rewitalizację Wisły przy uwzględnieniu potrzeb związanych ze zrównoważonym rozwojem, w tym z żeglugą na Wiśle i wodach związanych z Wisłą.

Jako instytucja dedykowana jest m.in.: wspomaganiu inicjatyw zmierzających do ochrony i zagospodarowania Wisły i innych dróg wodnych, z uwzględnieniem walorów przyrodniczych, żeglugowych, energetycznych, rekreacyjno-turystycznych -przy dążeniu do minimalizacji ryzyka powodzi i suszy; wspomaganiu działań zmierzających do powiązania rozwoju polskich portów morskich z rozwojem wykorzystania rzek i infrastruktury wód śródlądowych.

Porozumienie podpisały łącznie 22 osoby, jak również 8 firm i 2 organizacje, których przedstawiciele dysponowali w dniu konferencji 22 marca właściwymi pełnomocnictwami i prawami do reprezentacji. Przedstawiciele kolejnych złożyli deklaracje przyłączenia się w najbliższej przyszłości.

Formuła Porozumienia jest otwarta - możliwe jest przystępowanie kolejnych osób, firm, organizacji i instytucji. Wszyscy sygnatariusze zostaną zaproszeni do udziału we wspólnej pracy nad strategią, planem działania i statutem Klastra.

Tekst Porozumienia Klastrowego z 22. marca 2013 r.

Źródło: Pomorski Klaster Rzeczny

Poprawiony: czwartek, 04 kwietnia 2013 21:16