"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Archiwum Posiedzenie Rady Programowej "Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego"

Posiedzenie Rady Programowej "Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego"

Email Drukuj PDF

szlak2

W poniedziałek, 27 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00, na Zamku Królewskim w Warszawie - Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej (Plac Zamkowy 4), rozpocznie się Uroczyste Posiedzenie Rady Programowej projektu turystyczno-rekreacyjnego p.n. "Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego".

Posiedzenie oficjalnie otworzą Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie - prof. Andrzej Rottermund oraz Koordynator Rady Programowej - Grzegorz Zawistowski.

Swój udział w posiedzeniu potwierdziała liczna reprezntacja Ligi Morskiej i Rzecznej, w tym m.in. Sekretarz Rady Programowej "Szlaku" - Prezes Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" Ligi Morskiej i Rzecznej w Warszawie, Wiceprezes ZG LMiR - Wacław L. Kowalski oraz Członkowie Rady Programowej.

Projekt turystyczno-rekreacyjny p.n. "Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego" jest największym tego rodzaju projekt o charakterze turystyki wodnej, morskiej, przyrodniczej, zabytkowej oraz kulturowej w Polsce. W 2014 roku kwota nakładów przekroczyła 1,2 mld. zł. W realizacji projektu uczestniczy 42 samorządowy różnych szczebli oraz instytucje przyrodnicze i wodne.

Program posiedzenia:

godz. 12.00 -  Powitanie uczestników, otwarcie posiedzenia - Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie - prof. Andrzej Rottermund, Koordynator Rady Programowej - Grzegorz Zawistowski;

godz. 12.10 - "Rola Zamku Królewskiego w Warszawie w kulturze i tradycji" -  prof. Andrzej Rottermund, Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie;

godz. 12.25 - "Podróże Króla Stefana Batorego po Mazowszu, Powiślu i Pomorzu" - Marek Wrede, przedstawiciel Zamku Królewskiego;

godz. 12.40 - "Krótka historia projektu p.n. "Szlak wodny im Króla Stefana Batorego" - Wacław L. Kowalski, Sekretarz Rady Programowej; "Projekcja medialna ważniejszych inwestycji i dokonań organizacyjnych na Szlaku, wykonanych przez Członków Rady Programowej w latach 2007 - 2015" - Grzegorz Zawistowski, Koordynator Rady Programowej;

godz. 13.10 - Wystąpienia Członków Rady Programowej prezentujące dokonania na "swoich" Odcinkach Szlaku;

godz. 13.50 - Informacja w sprawie powołania Stowarzyszenia "Szlak wodny im. Króla Stefana Batorego", Grzegorz Zawistowski, Koordynator Rady Programowej

godz. 14.00 - Konferencja prasowa;

godz. 14.30 - Zakończenie posiedzenia.

*     *     *  

SZLAK WODNY im. KRÓLA STEFANA BATOREGO
WARSZAWA - Zamek Królewski:

Wisła - Kanał Żerański - Zalew Zegrzyński - Narew - Biebrza - Kanał Augustowski (Niemen)
Wisła - Zalew Włocławski - Wisła - Nogat - Kanał Jagielloński - Elbląg - Zalew Wiślany - (Morze Bałtyckie) 

Król Stefan Batory zasiadający na tronie Rzeczypospolitej w latach 1576-1586 doceniał olbrzymią rolę głównych rzek polskich dla rozwoju transportu towarów, handlu oraz dla celów militarnych.

Główne rzeki wpływające do Morza Bałtyckiego nadawały się na drogi wodne, przez które odbywał się transport towarów do krajów europejskich i z powrotem.

Gdy w 1576 r. włodarze Gdańska odmówili posłuszeństwa Królowi Stefanowi Batoremu, uznał on, że należy znaleźć rozwiązanie umożliwiające transport towarów do Morza Bałtyckiego z pominięciem Gdańska. Postanowił uczymnić z Elbląga główny port handlowy i wojenny, który przez rzeki: Wisłę, Nogat, Elbląg mógł odbierać towary przeznaczone do przetransportowania Morzem Bałtyckim.

Decyzję swoją uzgodnił z włodarzami miast: Krakowa, Sandomierza, Torunia, Włocławka, Bydgoszczy, Malborka i Elbląga. Wyznaczył również kolejne szlaki wodne do transportu towarów z Wisły przez Narew, Biebrzę do Niemna i dalej na Morze Bałtyckie oraz z Wisły przez Noteć i Wartę. W XVIII wieku szlak został ostatecznie wytyczony. Używany był przez wiele lat, aż do zwiększenia udziału w transporcie ruchu kolejowego.

W Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy powstał pomysł reaktywacji szlaku wodnego, wytyczonego przez Króla Stefana Batorego. Program rozwoju dróg wodnych zmierzających do Morza Bałtyckiego jest bowiem wciąż aktulany. Realizowany w obecnej rzeczywistości może przyczynić się do rozwoju nie tylko turystyki i rekreacji wodnej, ale również do rozwoju gospodarczego atrakcyjnych rejonów Polski.

Folder Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
List intencyjny

Poprawiony: sobota, 25 kwietnia 2015 21:10