"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Archiwum Ogólne Nadzwyczajne Zebranie Członków Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR

Ogólne Nadzwyczajne Zebranie Członków Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR

Email Drukuj PDF

bractwo2W dniu wczorajszym, 14 kwietnia 2015 r. w Sali Kominkowej Klubu Tenisowego AZS w Parku Skaryszewskim (al. Zieleniecka 2) w Warszawie, odbyło się Ogólne Nadzwyczajne Zebranie Członków Klubu "Bractwo Wiślane" Ligi Morskiej i Rzecznej.

Zebranie zostało zwołane na podstawie uchwały Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" - Ligi Morskiej i Rzecznej  Nr 1/02/2015 z dnia 23 lutego 2015 r, w związku ze zbliżającym się upływem kadencji statutowych władz i organów Ligi Morskiej i Rzecznej. Zgodnie z ordynacją wyborczą do władz i ogranów LMiR w roku 2015, podczas zebrania został dokonany wybór delegata oraz zastępców delagata na Walny Zjazd Delegatów, który odbędzie się w październiku br. 

Ze względu na brak kworum w pierwszym terminie (o godz. 17.00), Zebranie rozpoczęło się w terminie drugim tj. o godz. 17.30. W Zebraniu brało udział 14., spośród 30. zrzeszonych w Klubie "Bractwo Wiślane" LMiR członków, co stanowiło 47% uprawnionych do głosowania.

Na początku Zebrania dokonano wyboru Przewodniczącego Zebrania w osobie prezesa Zarządu Klubu - Wacława L. Kowalskiego oraz Sekretarza Zebrania w osobie sekretarza Zarządu Klubu - Tomasza Skudniewskiego.

Po przyjęciu przez zgromadzonych porządku obrad przystąpiono do realizacji zasadniczej części Ogólnego Nadzyczajnego Zebrania Członków Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR, poprzedzonej uroczystością wręczenia najwyższego odznaczenia LMiR - Krzyża "Pro Mari Nostro" zasłużonemu członkowi Klubu "Bractwo Wiślane". Odznaczenia nadane uchwałą ZG LMiR z dn. 09.02.2015 r., z rąk wiceprezesa ZG LMiR, prezesa Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR Wacława L. Kowalskiego otrzymał  wiceprezes Zarządu Klubu - Tadeusz Glinkowski.

img 1028 img 1029 img 1036 img 1037 img 1040 img 1042 

Po wyborze Komisji Skrutacyjnej przystąpiono do wyboru delegata oraz zastępców delagata na Walny Zjazd Delegatów. Podczas tajnego głosowania, na delagata na Walny Zjazd Delegatów został wybrany wiceprezes Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR - kmdr por. Marek Jankiewicz. Będzie on wspierany przez nowo wybranych zastępców delegata: wiceprezesa Zarządu Klubu - Tadeusza Glinkowskiego oraz członka Klubu - Jana Wieczorka. Wyborów dokonano przy wszystkich głosach ważnych.

Na zakończenie, zebrani wzięli udział w serii pamiątkowych zdjęć. Po czym prezes Zarządu zamknął Ogólne Nadzwyczajne Zebranie Członków Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR.

Fot. Leszek Musiał

Poprawiony: środa, 15 kwietnia 2015 12:24