"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Archiwum Nagroda Przyjaznego Brzegu 2014

Nagroda Przyjaznego Brzegu 2014

Email Drukuj PDF

npb2014

W środę, 4 lutego 2015 r., Jury konkursu "Nagrody Przyjaznego Brzegu", ogłosiło listę laureatów dorocznej nagrody. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych laureatów jubileuszowej XI edycji Konkursu o "Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2014", znalazła się Fundacja "Szerokie Wody" - za organizację przedsięwzięcia "Flis Festiwal" na Wiśle oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa - za rewitalizację Kanału Augustowskiego, zabytkowego szlaku wodnego o niezwykłych walorach turystyczno-krajobrazowych.

Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wspólnie z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami. Celem nagrody jest promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski oraz wyróżnienie miejscowości najbardziej aktywnych na tym polu.

W Konkursie premiowane są inwestycje służące turystyce wodnej, takie jak: budowa i modernizacja marin żeglarskich i stanic wodnych, programy inwestycyjne obejmujące miasta, regiony, szlaki wodne, działania poszczególnych osób, klubów i stowarzyszeń, samorządów oraz innych instytucji i organizacji. Do zgłaszania kandydatów uprawnione są organizacje zajmujące się turystyką wodną, kluby, redakcje, komandorzy rejsów i spływów, indywidualni wodniacy.

Jury XI edycji Konkursu, pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki przyznało GRAND PRIX, łącznie Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego i Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z partnerami, za koncepcję i realizację Pętli Żuławskiej, jako wzorcowego przykładu organizacji przestrzeni wodnej sąsiadujących regionów.

Ponadto nagrodzono:

1. nowe i gruntownie zmodernizowane przystanie, zbudowane przez lokalne samorządy:

 

Gmina Dopiewo - za nowoczesną przystań nad jez. Niepruszewskim w Zborowie;

Miasto Braniewo - za nową przystań na rzece Pasłęce;

Miasto Brodnica - za zagospodarowanie brzegów Drwęcy i nową przystań wodną;

Miasto Międzychód - za rewitalizację Starego Portu na Warcie w Międzychodzie;             

Miasto Ścinawa - za rewitalizację przedwojennego portu żeglugowego na Odrze.

 

2. nowo zbudowane przystanie, zrealizowane przez podmioty prywatne:

 

Marina Gliwice - za nową przystań, będącą aktywnym ośrodkiem wodniackim na Górnej Odrze;

Marina "Pod Czarnym Bocianem" - za nową przyjazną marinę na Warcie;

Przystań w Suchaczu - za przystań jachtową na Zalewie Wiślanym.

 

3. duże przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane podmioty publiczne:

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa - za rewitalizację Kanału Augustowskiego.

 

4. inne inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe:

 

Fundacja "Szerokie Wody" - za organizację przedsięwzięcia "Flis Festiwal" na Wiśle;

Magazyn "Wiatr" - za stworzenie ciekawego i bezpłatnego czasopisma dla żeglarzy;

Wrocławski Klub Wodniaków PTTK "Wiadrus" za 60-letnią działalność popularyzującą turystykę kajakową na Odrze i jej dopływach.

 

Nagrody indywidualne otrzymali:

 

Marek Winiarczyk - za wyjątkowe wieloletnie działania na rzecz żeglarzy niepełnosprawnych;

Wojciech Kujawski - za opracowanie i wydanie serii wydawnictw o szlakach wodnych  Warmii i Mazur.

 

Uroczyste ogłoszenie wyników XI edycji konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się na Targach Wiatr i Woda, w Centrum Wystawienniczym w Warszawie, przy ul. Marsa 56c, w sobotę 14 lutego 2015 r. Jest to jednocześnie rozpoczęcie kolejnej XII edycji konkursu

 

Źródło: msport.gov.plpolskieszlakiwodne.pttk.pl

Poprawiony: sobota, 07 lutego 2015 09:01