"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Archiwum "Statki i ich załogi na Dolnej Wiśle w XIII-XV wieku"

"Statki i ich załogi na Dolnej Wiśle w XIII-XV wieku"

Email Drukuj PDF

statkiizalogiNa rynku wydawniczym pojawiła się drukiem monografia pt. "Statki i ich załogi na Dolnej Wiśle w XIII-XV wieku", autorstwa Roberta Domżała, archeologa i doktora historii, kierownika działu Historii Budownictwa Okrętowego w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. 

Wydana w ramach cyklu "Prace Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku" pozycja, prezentuje typy łodzi i statków, które występowały na dolnym odcinku Wisły w późnym średniowieczu (XIII-XV w.). Znaczącą część publikacji stanowi opracowanie tematyki znalezisk archeologicznych związanych ze szkutnictwem śródlądowym. Autor nawiązał przy tym do wyobrażeń ikonograficznych, w tym napieczętnych, obrazujących różne typy statków śródlądowych.

Robert Domżał zaproponował również w swojej pracy klasyfikację śródlądowych łodzi i statków występujących w tamtej epoce nad dolną Wisłą, ale wykorzystywanych także na Zalewie Wiślanym i na wodach przybrzeżnych, np. na Zatoce Gdańskiej. Podział ten został przeprowadzony według atrybutów semantycznych pojawiających się w materiałach źródłowych. Pozwoliło to na lepsze poznanie nie tylko samych jednostek, ale także zrozumienie mentalności ludzi, którzy w średniowieczu budowali i wykorzystywali pływające środki transportu dla swoich potrzeb. Mimo ograniczonej liczby źródeł archeologicznych autor starał się przedstawić najnowsze znaleziska nautologiczne pochodzące z tamtych czasów.

W odniesieniu do przekazów źródłowych z czasów nowożytnych można stwierdzić, że ogólne cechy budowy statków rzecznych nie podlegały tak intensywnej ewolucji, jak konstrukcje jednostek morskich. Podkreślić warto pełną korelację przekazów pisanych z XIV i XV wieku na temat budownictwa łodzi i statków nad dolną Wisłą w obrębie państwa krzyżackiego, z odkryciami archeologicznymi z obszaru delty Wisły.

Istotną części książki jest omówienie organizacji bractwa żeglarzy wiślanych, m.in. sposoby przewozu ładunku, przywileje bractwa i finanse tejże organizacji. Organizacja przewoźników wiślanych miała ponadmiejski charakter i objęta była bezpośrednią zwierzchnością zakonu krzyżackiego. W tej części pracy autor pokazał ponadto aspekty żeglugi związane z odpowiedzialnością załogi za towary, przestępstwami na statkach wiślanych oraz bezpieczeństwem i własnością przewożonych towarów. Szczegółowo omówił też strukturę organizacyjną załogi jednostek rzecznych.

Książka dr Robert Domżała jest do nabycia w sklepie muzealnym oraz internetowym Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Źródło: nmm.pl

Poprawiony: czwartek, 22 stycznia 2015 20:56