"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Archiwum Podpisanie "Planów współpracy na 2015 r."

Podpisanie "Planów współpracy na 2015 r."

Email Drukuj PDF

bhmwW piątek, 16 stycznia 2015 r. w siedzibie Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej w Gdyni, miało miejsce podpisanie "Planów współpracy na 2015 rok" pomiędzy BHMW i Urzędami Morskimi z Gdyni, Słupska i Szczecina. 

Instytucje reprezentowali: BHMW - Szef Biura kmdr Andrzej Kowalski, Urząd Morski w Gdyni - Dyrektor Andrzej Królikowski, Urząd Morski w Szczecinie - Dyrektor Andrzej Borowiec, Urząd Morski w Słupsku - Dyrektor Tomasz Bobin.  

Realizując postanowienia rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał plany współpracy na rok 2015 z komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz z szefem Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej.

Plan współpracy Urzędu Morskiego w Gdyni z Morskim Oddziałem Straży Granicznej określa formy i sposoby współdziałania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa granic oraz przeciwdziałania naruszaniu przepisów obowiązujących na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej. Plan obejmuje m.in. przekazywanie informacji na temat ruchu statków przewożących ładunki niebezpieczne, na temat prowadzonych prac podwodnych poza obszarami portów oraz przeszukiwania wraków jak również wymianę informacji dotyczącej prowadzenia prac naukowo badawczych na obszarach morskich. Plan przewiduje również wspólne kontrole z wykorzystaniem jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej i urzędu morskiego.

Współdziałanie Urzędu Morskiego w Gdyni z Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej w 2015 r. obejmuje między innymi koordynację prac hydrograficznych na obszarach morskich RP i wzajemne przekazywanie ich wyników, a także wymianę opracowywanych materiałów i wydawnictw oraz współpracę w zakresie tworzenia i dystrybucji informacji nautycznej dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi w obszarze terytorialnej właściwości dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

bhmw1 bhmw2 bhmw3 

Podpisane dokumenty są kontynuacją wieloletniej współpracy pomiędzy ww. instytucjami, między innymi w zakresie wykonywania pomiarów hydrograficznych, wymiany danych dla potrzeb opracowania map morskich i publikacji nautycznych oraz funkcjonowania systemu ostrzeżeń nawigacyjnych. Ponadto, szef Biura podpisał z rektorem-komendantem Akademii Marynarki Wojennej  kontradmirałem dr. inż. Czesławem Dyrczem i rektorem-komendantem elektem kmdr prof. dr hab. Tomaszem Szubrychtem "Umowę o współpracy pomiędzy AMW i BHMW", a z komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontradmirałem SG Piotrem Stockim Aneks nr 2 do Porozumienia z 2003 roku pomiędzy BHMW i MOSG. 

Podczas oficjalnej uroczystości Inspektora Marynarki Wojennej reprezentował dowódca 3FO i dowódca Garnizonu Gdynia kontradmirał Mirosław Mordel. Poszczególne instytucje wspierali panowie: Jan Młotkowski (UM Gdynia), Zenon KOZŁOWSKI (UM Szczecin), kmdr por. Dariusz Krefta (MOSG) i kmdr rez. Henryk Nitner (AMW). Podpisano również Plany współpracy na 2015 rok pomiędzy Urzędami Morskimi i MOSG. Podczas spotkania uczestnicy podsumowali wzajemną współpracę i omówili najważniejsze wspólne przedsięwzięcia w bieżącym roku.

Źródło: umgdy.gov.pl, bhmw.mw.mil.pl

Poprawiony: wtorek, 20 stycznia 2015 12:01