"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Archiwum Aktualności 2013 WISŁA źródłem życia i sukcesu

WISŁA źródłem życia i sukcesu

Email Drukuj PDF

zmn

We wtorek 19. marca 2013 r. w toruńskim Urzędzie Miasta odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Miast Nadwislańskich. ZMN jest największą organizacją artykułującą interesy i potrzeby miast położonych nad Wisłą, zrzeszającą 24 miasta zainteresowane ożywieniem i właściwym wykorzystywaniem Wisły.

Na spotkaniu przyjęto m. in. program działania ZMN na rok 2013 i lata kolejne, wskazując jako priorytet rewitalizację Wisły i wodnego transportu śródlądowego.  Uczestnicy obejrzeli również prezentację "Wisła jako istotny element korytarza transportowego północ-południe" przygotowaną przez prezesa ZMN dr. Tomasza Sowińskiego z Gdańska.

Prezes Sowiński wskazał na konieczność odnowienia w Polsce gospodarki wodnej, doskonale prosperującej w wielu krajach Europy i niestety zdegradowanej w Polsce. Dlatego z niepokojem należy odbierać to, że projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 przewiduje brak rozwoju gospodarki wodnej, co w praktyce oznacza jej degradację, a w konsekwencji upadek. Żegluga śródlądowa, energetyka wodna i turystyka wodna przedstawione są jako działania, które rzekomo zagrażają środowisku naturalnemu.

Tymczasem wodny transport śródlądowy jest najtańszym i najbardziej ekologicznym środkiem transportu, którego korzyści związane z obniżeniem hałasu, zużyciem paliwa, wykorzystaniem energii, liczbą wypadków, zatruciem gleby czy wody są o wiele większe niż te uzyskiwane w transporcie drogowym czy kolejowym. Ten rodzaj transportu poprawia jakość życia mieszkańców, przywraca ład przestrzenny, ożywia gospodarkę i odbudowuje więzi społeczne.

Wskazano na potrzebę powstania Kaskady Dolnej Wisły, czyli trzech stopni wodnych: jednego w województwie kujawsko-pomorskim i dwóch w województwie pomorskim. Dostarczyłyby one energii w ilości porównywalnej do mocy elektrowni atomowej. Potwierdzono również potrzebę przywrócenia do życia międzynarodowych dróg wodnych E-40 i E-70, historycznych szlaków wodnych łączących Polskę z południem Europy oraz pięć województw Polski północnej i zachodniej, a w przeszłości Berlin z Królewcem.

Członkowie Związku Miast Nadwiślańskich uznali, że jedną z form wspierania tych inicjatyw powinno być powołanie komisji trójstronnej ds. rewitalizacji Wisły z przedstawicielami rządu polskiego, samorządów i organizacji pozarządowych. Przyjęli w tej sprawie stosowną uchwałę. Pozytywnie przyjęli również wniosek marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego o wspólne przygotowanie wiosną tego roku przez województwo i ZMN sympozjum pn. "Wisła jako czynnik aktywizujący rozwój województwa kujawsko-pomorskiego".

Źródło: www.torun.pl

Poprawiony: czwartek, 04 kwietnia 2013 20:02