"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Archiwum Zebranie Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR

Zebranie Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR

Email Drukuj PDF

bractwo2W dniu dzisiejszym, 7 stycznia 2015 r. odbyło się pierwsze tegoroczne zebranie Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" Ligi Morskiej i Rzecznej z siedzibą w Warszawie. 

Na wstępie prezes Zarządu Wacława L. Kowalskiego przedstawił informację o spotkaniu w Muzeum Niepodległości w Warszawie w dniu 17 grudnia 2014 r., poświęconym "Polityce morskiej i rzecznej Rzeczypospolitej Polskiej...". Było ono okazją do zaprezentowania przez Klub "Bractwo Wiślane" LMiR dorobku 96 lat pracy Ligi Morskiej i Rzecznej na rzecz rozwoju gospodarki morskiej i rzecznej oraz polityki morskiej i rzecznej inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego i jego współczesnych kontynuatorów.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie przez prezesa Zadządu informacji nt. zaawansowania prac oraz uzgodnień dalszych przedsięwzięć formalno-prawnych, w celu nazwania zbiornika retencyjnego w Dzielnicy Targówek, imieniem wiceadmirała Kazimierza Porębskiego, wizjonera i patrioty, Szefa Departamentu Dla Spraw Morskich, Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej, twórcy polskiej marynarki i Szkoły Morskiej, inicjatora i twórcy "Bandery Polskiej" (LMiR).

Następnie prezes Zarządu przedstawił informację o udziale Członków Klubu "Bractwo Wiślane" w uroczystościach związanych z 95. rocznicą Zaślubin Polski z Morzem w dniu 10 lutego 2015 r. w Pucku, jednocześnie zapraszając zebranych do udziału w ww. obchodach rocznicowych. Tegoroczne obchody poprzedzone będą posiedzeniem Zarządu Głównego LMiR oraz posiedzeniem Rady Programowej Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego w dn. 9 lutego br.

Kolejnym punktem posiedzenia było  przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2014 r. przez Skarbnika. 

W dalszej części posiedzenia, poświęconej sprawom wniesionym, na wniosek prezesa Zarządu Wacława L. Kowalskiego, Zarząd Klubu podjął uchwałę w sprawie wyróżnienia  Patentem "Honorowego Retmana Wiślanego" pana Andrzeja Kosickiego - Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Dorzecza Wisły "Wisła", w uznaniu jego zasług oraz działań na rzecz rozwoju Wisły i gospodarki wodnej.

Na zakończenie części zebrania poświęconej sprawom wniesionym, wiceprezes Zarządu kmdr por. Marek Jankiewicz wystąpił z inicjatywą renowacji grobu Andrzeja Wachowiaka, dziennikarza, marynisty, gdyńskiego radnego i członka tamtejszego Zarządu Ligi Morskiej i Kolonialnej, gorącego krzewiciela idei morskiej, inicjatora Święta Morza, pochowanego na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie (kw. 30 G, rz. VI).

Po czym Prezes Zarządu zamknął obrady.

Poprawiony: czwartek, 15 stycznia 2015 23:31