"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Archiwum Aktualności 2014 Zebranie Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR

Zebranie Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR

Email Drukuj PDF

bractwo2W dniu dzisiejszym, 10 grudnia 2014 r. odbyło się ostatnie tegoroczne zebranie Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" Ligi Morskiej i Rzecznej z siedzibą w Warszawie. Ze względu na zbliżające się ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA spotkanie miało uroczysty przebieg, tradycyjnie połamano się opłatkiem oraz złożono życzenia.

Na wstępie wiceprezes Zarządu kmdr por. Marek Jankiewicz przedstawił informację o udziale członków Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR w uroczystościach związanych ze Świętem Barbary w Warszawie. W obchodach tegorocznej II Warszawskiej Barbórce Środowiska Wodniackiego uczestniczyła liczna reprezentacja Klubu. Podczas uroczystego spotkanie wodniackiego "Pod Retmanem", wiceprezes przedstawił zebranym prezentację mutimedialną podsumowującą działalność Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR w mijającym już roku.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie przez prezesa Zarządu Wacława L. Kowalskiego informacji nt. zaawansowania prac oraz uzgodnień dalszych przedsięwzięć formalno-prawnych, w celu nazwania zbiornika retencyjnego w Dzielnicy Targówek, imieniem wiceadmirała Kazimierza Porębskiego, wizjonera i patrioty, Szefa Departamentu Dla Spraw Morskich, Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej, twórcy polskiej marynarki i Szkoły Morskiej, inicjatora i twórcy "Bandery Polskiej" (LMiR).

Następnie prezes Zarządu zaprosił zebranych na spotkanie w Muzeum Niepodległości w Warszawie w dniu 17 grudnia 2014 r., poświęcone "Polityce morskiej i rzecznej Rzeczypospolitej Polskiej...". Będzie ono okazją do zaprezentowania przez Klub "Bractwo Wiślane" LMiR dorobku 96 lat pracy Ligi Morskiej i Rzecznej na rzecz rozwoju gospodarki morskiej i rzecznej oraz polityki morskiej i rzecznej inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego i jego współczesnych kontynuatorów.

img 9926 img 9927 img 9930 img 9934 img 9935 img 9937 

W części zebrania poświęconej sprawom organizacyjnym Zarząd Klubu uzgodnił terminarz przygotowania sprawozdań: finansowego i rocznego z działalności Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR w 2014 r.

Kolejnym punktem posiedzenia było wysłuchanie spraw wniesionych, w tym m. in. informacji przedstawionych przez wiceprezesa Zarządu kmdr. por. Marka Jankiewicza nt. obchodzonego w dniu dzisiejszym jubileuszu 90-lecia Yacht Klubu Polski. Wystąpienie uzupełnił Waldemar Bytner, wieloletni zasłużony działacz ZG YKP i YKP Warszawa, który zrelacjonował przebieg tegorocznych obchodów rocznicowych YKP.

Kontynuując część zebrania poświęconą sprawom wniesionym wiceprezes Zarządu przedstawil informację o przyszłorocznej VII edycji Festiwalu Loary (Festival de Loire 2015), największym festiwalu tradycji rzecznej w Europie, którego Gościem Honorowym będzie... Królowa Polskich Rzek - WISŁA! Przedstawił również informację nt. działalności Fundacji "Fundusz Stypendialny im. Edmunda Kłopotowskiego".

Na zakończenie zebrania zaprosił zebranych do wspólnego dopingu podczas V edycji zimowego przepływania Wisły - "Przeciągnij Syrenę przez Wisłę", imprezy organizowanej przez Krakowski Klub Morsów "Kaloryfer", w niedzielę, 14 grudnia br. 

Po czym Prezes Zarządu zamknął obrady.

Fot. Leszek Musiał

Poprawiony: czwartek, 11 grudnia 2014 10:58