"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Archiwum Aktualności 2014 90 lat Yacht Klubu Polski

90 lat Yacht Klubu Polski

Email Drukuj PDF

ykpW dniu dzisiejszym, 10 grudnia 2014 r., mija 90 lat od powołania Yacht Klubu Polski (YKP) - stowarzyszenia, które stało się jednym z pierwszych klubów żeglarskich w Polsce.

Celem powstania YKP, zrzeszającego obecnie kluby żeglarskie działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kluby polonijnych środowisk żeglarskich, była popularyzacja żeglarstwa śródlądowego i morskiego.

Z inicjatywy Antoniego Aleksandrowicza - architekta i artysty malarza, scenografa i dekoratora Teatru Wielkiego (Opery Warszawskiej), yachtsmana oraz pasjonata żeglarstwa - u schyłku 1923 r. powstaje idea założenia stowarzyszenia, które stawiałoby sobie jako cel budowę od podstaw oraz dalszy rozwój amatorskiego sportu żeglarskiego w Polsce.

Myśl ta podchwycona przez kilku dawnych żeglarzy, członków działającego w Warszawie Towarzystwa "Liga Żeglugi Polskiej" (późniejszej Ligi Morskiej i Rzecznej), zaowocowała powstaniem Komitetu Organizacyjnego mającego na celu założenie Klubu Żeglarskiego.

Po uzyskaniu aprobaty i zachęty oraz obietnicy poparcia ze strony ówczesnego prezesa Towarzystwa "Ligi Żeglugi Polskiej" -  wiceadmirała Kazimierza Porębskiego - grono to w lutym 1924 r. powołało Komitet Organizacyjny w składzie: Antoni Aleksandrowicz, Witold Budkis, Zygmunt Grabowski, Konstanty Rakusa-Suszczewski oraz Julian Rummel. Przewodnictwo komitetu objął Antoni Aleksandrowicz, który opracował statut i zakres działania klubu.

Stowarzyszenie, którego założycielami było 25. członków, pod nazwą "Yacht-Klub Polski" zostało zarejestrowane w dniu 10 grudnia 1924 r., co stworzyło formalną podstawę do dalszych prac organizacyjnych. Zgodnie ze statutem, Komitet Organizacyjny zwołał pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Yacht Klubu Polski w dniu 6 lutego 1925 r., na którym wybrano władze klubowe.

Na pierwszego komandora klubu wybrano członka założyciela gen. Mariusza Zaruskiego, doświadczonego żeglarza morskiego, literata i poetę, zamiłowanego taternika i kawalerzystę, późniejszego nauczyciela i wychowawcę pierwszego pokolenia żeglarzy morskich w kraju. Natomiast wicekomandorem został wybrany Antoni Aleksandrowicz, który niestrudzenie i ofiarnie poświęcał cały swój wolny od pracy zawodowej czas, dla dobra klubu i rozwoju żeglarstwa w Polsce.

Już w pierwszym roku działalności, Zarząd przejawiał bardzo ożywioną działalność. Prace nad uruchomieniem życia klubowego mimo nader skromnych podstaw finansowych szybko postępowały naprzód. Wicekomandor Aleksandrowicz opracował regulaminy klubowe: portowy, etykiety żeglarskiej, jak też zaprojektował flagę, proporzec oraz znak pieczęci i ubiór klubowy.

Dziś Yacht Klub Polski to stowarzyszenie 20 klubów żeglarskich, w tym 5 polonijnych, kultywujących zasady etyki jachtowej oraz tradycji. Zrzesza ponad 1600 żeglarzy, a flotylla jego liczy ok. 600 jednostek

Yacht Klub Polski

Bandera YKP

Źródło: http://zg.ykp.pl/club/historywikipedia

Poprawiony: środa, 10 grudnia 2014 07:28