"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Archiwum Aktualności 2014 Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40

Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40

Email Drukuj PDF

mdwe40W środę, 29 października 2014 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, został podpisany list intencyjny w sprawie woli współpracy przy aktywizacji gospodarczej obszarów nadwodnych, gospodarczego wykorzystania rzek i Zalewu Wiślanego oraz reaktywowania potencjalnej Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40. W imieniu województwa mazowieckiego dokument sygnował wicemarszałek Leszek Ruszczyk.

Przedmiotem listu jest włączenie województwa lubelskiego do współpracy - wokół Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40 - zapoczątkowanej w 2013 r. przez województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i mazowieckie. Na mocy dokumentu powstał Zespół ds. Rewitalizacji MDW E-40 w Polsce, który zajmuje się koordynacją działań podejmowanych przez poszczególne województwa w zakresie aktywizacji gospodarczej obszarów nadwodnych.

Wypracowanie wspólnego stanowiska samorządów w kwestiach rewitalizacji i gospodarczego wykorzystania dróg wodnych w Polsce nabrało obecnie znaczenia w kontekście podjęcia przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP prac nad przystąpieniem Polski do Umowy AGN  (Europejskie porozumienie o głównych drogach wodnych międzynarodowego znaczenia) z 1996 r. Ministerstwo wystąpiło z inicjatywą utworzenia grupy roboczej wspólnie z przedstawicielami samorządów i środowisk żeglugowych.

Województwo lubelskie zostało włączone do rozmów, ponieważ graniczy z obszarami potencjalnego przebiegu Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40. Będzie ona realizowana w ramach projektu  współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Rewitalizacja Wisły i odtworzenie drogi wodnej E40 Warszawa - Gdańsk

Rewitalizacja Wisły i odtworzenie drogi wodnej E40 Warszawa - Gdańsk

Śródlądowe drogi wodne

Źródło: mazovia.pl

Poprawiony: czwartek, 30 października 2014 12:06