"Pomagamy Wiśle płynąć"

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Archiwum Aktualności 2014 96 lat Ligi Morskiej i Rzecznej!

96 lat Ligi Morskiej i Rzecznej!

Email Drukuj PDF

logolmir2W dniu dzisiejszym, 1 października 2014 r. mija 96 lat od powołania, z inicjatywy kontradmirała Kazimierza Porębskiego, Stowarzyszenia "Bandera Polska", dającego początek obecnie działającej Lidze Morskiej i Rzecznej.

We wtorek, 1 października 1918 roku z inicjatywy kontradmirała Kazimierza Porębskiego w lokalu Warszawskiego Towarzystwa Handlu i Żeglugi w Warszawie, odbyło się zebranie organizacyjne, na którym powołano Stowarzyszenie Pracowników na Polu Rozwoju Żeglugi "Bandera Polska".

Stowarzyszenie "Bandera Polska" liczyło 25. członków i skupiało grono doświadczonych oficerów marynarki wojennej i handlowej, konstruktorów, budowniczych okrętów i portów oraz pokrewnych zawodów, którzy odegrali doniosłą rolę w stworzeniu od podstaw polskiej polityki morskiej i rzecznej w okresie międzywojennym. Siedziba "Bandery Polskiej" mieściła się przy ul. Widok 10 w Warszawie.

W dobie tworzenia się polskiej państwowości, po  latach niewoli i zaborów, członkowie "Bandery Polskiej" podjęli olbrzymie wyzwanie w zakresie budowy Polski Morskiej oraz rozwoju żeglugi śródlądowej. W tym czasie tworzyła się gospodarcza polityka Polski, nie ustabilizowane były granice państwa. Stowarzyszenie ściśle współpracowało z Władzami Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji i powołaniu Zarządu Dróg Wodnych.

Stowarzyszenie było pierwszą w historii Polski organizacją społeczną o szerokim profilu morskim i rzecznym, wyznaczającym sobie następujące zadania:

 • opracowanie zasad organizacji żeglugi i portów;
 • wyznaczenie kierunków rozwoju żeglugi śródlądowej i morskiej;
 • przeprowadzenie szkolenia zawodowego wśród pracowników żeglugi;
 • ustalenie polskiej terminologii morskiej i żeglugowej;
 • popularyzacja idei żeglugi i sportów wodnych wśród społeczeństwa;
 • opracowanie danych statystycznych dotyczących transportu wodnego.

Działność LIGI to prawie wiek wydarzeń i historii pracy społecznej jej Członków, na rzecz wykorzystania walorów Morza Bałtyckiego i rzek, dla rozwoju gospodarczego, rekreacyjnego i obronnego polskiego państwa. To okres, podczas którego kilkakrotnie zmieniała ona swoją nazwę, ulegała przeobrażeniom, przetrwała II wojnę światową i zmiany ustrojowe. 

Przez 96. lat członkowie i sympatycy Ligi Morskiej i Rzecznej są wierni celom i ideałom przyjętym przez działaczy ligowych II Rzeczypospolitej oraz po zakończeniu II wojny światowej. 

Członkowie Bandery Polskiej, Ligi Żeglugi Polskiej, Ligi Morskiej i Rzecznej, Ligi Morskiej i Kolonialnej rozumieli, że odzyskanie niepodległości przez Polskę stwarza olbrzymią szansę budowy od podstaw i rozwoju gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej turystyki wodnej, kultury morskiej i rzecznej oraz marynarki wojennej na morzu i rzekach. Te nowe sektory gospodarcze i obronne stwarzały dla państwa polskiego nową jakość rozwoju gospodarczego, obronności oraz niezależności.

Liga Morska i Rzeczna stanowi wyjątkową organizację społeczną, która niezmiennie przez okres swojego funkcjonowania szanuje wolę założycieli, kultywuje najważniejsze cele:

 • rozwijanie świadomości morskiej społeczeństwa polskiego;
 • propagowanie tradycji marynarki wojennej i handlowej, marynarzy śródlądowych;
 • działanie na rzecz umacniania patriotyzmu, podtrzymywania tradycji narodowych;
 • pielęgnowanie polskości;
 • działanie na rzecz rozwoju marynarki wojennej;
 • upowszechnianie kultury morskiej, turystyki wodnej, sportów wodnych;
 • propagowanie rozwoju żeglugi morskiej i rzecznej;
 • prowadzenie współpracy społeczeństwa polskiego z Polakami za granicą.

Jesteśmy głęboko przekonani, że cele te są ciągle aktualne.

Z okazji obchodzonej dziś 96. rocznicy powołania Ligi Morskiej i Rzecznej, Zarząd oraz Członkowie Klubu "Bractwo Wiślane LMiR w Warszawie, przekazują wszystkim Członkom, przyjaciołom oraz sympatykom Naszego Stowarzyszenia serdeczne wiślane pozdrowienia.

"TRZYMAJMY SIĘ MORZA!"


Monografia pt. "Liga Morska i Rzeczna - sojusznik ludzi morza i rzek"

Poprawiony: czwartek, 02 października 2014 05:15