"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Szlak Batorego

Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego

Email Drukuj PDF

szlak2

SZLAK WODNY im. STEFANA BATOREGO
WARSZAWA - Zamek Królewski:

Wisła - Kanał Żerański - Zalew Zegrzyński - Narew - Biebrza - Kanał Augustowski (Niemen)
Wisła - Zalew Włocławski - Wisła - Nogat - Kanał Jagielloński - Elbląg - Zalew Wiślany - (Morze Bałtyckie)

Król Stefan Batory zasiadający na tronie Rzeczypospolitej w latach 1576-1586 doceniał olbrzymią rolę głównych rzek polskich dla rozwoju transportu towarów, handlu oraz dla celów militarnych.

Główne rzeki wpływające do Morza Bałtyckiego nadawały się na drogi wodne, przez które odbywał się transport towarów do krajów europejskich i z powrotem.

Gdy w 1576 r. włodarze Gdańska odmówili posłuszeństwa Królowi Stefanowi Batoremu, uznał on, że należy znaleźć rozwiązanie umożliwiające transport towarów do Morza Bałtyckiego z pominięciem Gdańska. Postanowił uczymnić z Elbląga główny port handlowy i wojenny, który przez rzeki: Wisłę, Nogat, Elbląg mógł odbierać towary przeznaczone do przetransportowania Morzem Bałtyckim.

Decyzję swoją uzgodnił z włodarzami miast: Krakowa, Sandomierza, Torunia, Włocławka, Bydgoszczy, Malborka i Elbląga. Wyznaczył również kolejne szlaki wodne do transportu towarów z Wisły przez Narew, Biebrzę do Niemna i dalej na Morze Bałtyckie oraz z Wisły przez Noteć i Wartę. W XVIII wieku szlak został ostatecznie wytyczony. Używany był przez wiele lat, aż do zwiększenia udziału w transporcie ruchu kolejowego.

W Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy powstał pomysł reaktywacji szlaku wodnego, wytyczonego przez Króla Stefana Batorego. Program rozwoju dróg wodnych zmierzających do Morza Bałtyckiego jest bowiem wciąż aktulany. Realizowany w obecnej rzeczywistości może przyczynić się do rozwoju nie tylko turystyki i rekreacji wodnej, ale również do rozwoju gospodarczego atrakcyjnych rejonów Polski.

szlak11

szlak1


List intencyjny
Felieton "Żeglowanie po królewsku"

Poprawiony: niedziela, 28 maja 2017 10:50