"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Rewitalizacja Wisły i odtworzenie drogi wodnej E40 Warszawa - Gdańsk

Rewitalizacja Wisły i odtworzenie drogi wodnej E40 Warszawa - Gdańsk

Email Drukuj PDF

mdwe40W czwartek, 21 sierpnia 2014 r. odbyło się drugie posiedzenie zespołu ds. koordynacji udziału województwa mazowieckiego w pracach nad rewitalizacją Wisły i odtworzeniem drogi wodnej E40 Warszawa - Gdańsk.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z informacjami otrzymanymi od przedstawicieli Konsorcjum działającego w ramach współpracy polsko-holenderskiej na rzecz rozwoju drogi wodnej E40, przedstawionymi przez wicemarszałka Leszka Ruszczyka.

Biorąca udział w dyskusji radca ministra w Departamencie Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Janina Mentrak przedstawiła plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce w latach 2014-2020 oraz do roku 2030 w kontekście polityki Unii Europejskiej oraz Strategię Rozwoju Transportu do 2020 r. Zostały również omówione plany Ministerstwa Gospodarki związane z gospodarczym wykorzystaniem rzeki, ze szczególnym uwzględnieniem budowy elektrowni wodnej.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Leszek Bagiński zapoznał członków Zespołu z rzeczywistymi parametrami drogi wodnej i proponowanymi działaniami w tym zakresie. Główne to ratyfikowanie Konwencji AGN, przyjęcie programu rozwoju transportu uwzględniającego żeglugę śródlądową w klasie IV Warszawa - Gdańsk na szczeblu co najmniej rządowym, wykonanie studium wykonalności z uwzględnieniem ochrony przed powodzią, poprawa stosunków wodnych, energetyki, turystyki wodnej. Zasugerował również, aby część działań odbywała się w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Najważniejsze problemy związane z realizacją projektu przywrócenia żeglowności Wiśle oraz odniesienia do dróg wodnych i drogi wodnej E40 w dokumentach rządowych i wojewódzkich omówił zastępca dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Bartłomiej Kolipiński.

Wicemarszałek Leszek Ruszczyk poinformował, że 5 września odbędą się warsztaty terenowe na pokładzie statku wycieczkowego ,,Wanda" płynącego z Nieszawy do Grudziądza pn.,"32 km3 wody Wisły! - jak ją zagospodarować". W trakcie spotkania zostanie podpisany ,"List intencyjny w sprawie współpracy przy aktywizacji gospodarczej wzdłuż Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40", obejmujący województwa: mazowieckie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie i kujawsko-pomorskie.

Dzień wcześniej, 4 września br. spotkają się przedstawiciele Konsorcjum działającego w ramach współpracy polsko-holenderskiej na rzecz rozwoju drogi wodnej E40.

Kolejne posiedzenie członków  Zespołu do spraw koordynacji udziału województwa mazowieckiego w pracach nad rewitalizacją Wisły i odtworzenia drogi wodnej E40 Warszawa - Gdańsk zaplanowano na drugą połowę września.

Rewitalizacja Wisły i odtworzenie drogi wodnej E40 Warszawa - Gdańsk 

Źródło: mazovia.pl

Poprawiony: sobota, 23 sierpnia 2014 19:50