"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Rewitalizacja Wisły i odtworzenie drogi wodnej E40 Warszawa - Gdańsk

Rewitalizacja Wisły i odtworzenie drogi wodnej E40 Warszawa - Gdańsk

Email Drukuj PDF

mdwe40W czwartek, 24 lipca 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie powołanego w maju zespołu ds. koordynacji udziału województwa mazowieckiego w pracach nad rewitalizacją Wisły i odtworzeniem drogi wodnej E40 Warszawa - Gdańsk.

Droga wodna E40 łączy Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym. Prowadzi z Gdańska przez Toruń do Warszawy, a następnie Narwią i Bugiem do Brześcia, gdzie łączy się z drogą wodną prowadzącą do Dniepru. Mazowsze nawiązało współpracę z województwami pomorskim i kujawsko-pomorskim. Jej efektem będzie wykorzystanie możliwości Dolnej Wisły, przebiegającej przez teren trzech regionów.

Członkowie zespołu dyskutowali o dokumentach strategicznych pod kątem możliwości rozwoju transportu rzecznego, infrastruktury rzecznej i gospodarki wodnej. Wysłuchali także wystąpienia nt. realizacji projektu pt. "Zintegrowane działania służące wykorzystaniu Wisły jako kanału transportowego oraz poprawiające bezpieczeństwo powodziowe/zapobiegające zagrożeniom powodzi" w ramach Kontraktu Terytorialnego.

Przedstawiciele Agencji Rozwoju Mazowsza zapoznali zebranych z projektem INWAPO - "Unowocześnienie śródlądowych szlaków wodnych i portów morskich". W ramach inicjatywy powstają m.in. opracowania analityczne w zakresie rozwoju potencjału transportowego na Mazowszu, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z transportem kolejowym i drogowym. Przygotowywane są założenia inwestycyjne oraz projekt rozwoju transportu śródlądowego. Jego podstawą będzie współpraca z portami morskimi, a także pomiędzy żeglugą, transportem drogowym i kolejowym.

Zaprezentowano również zarys potencjału współpracy polsko-holenderskiej na rzecz rozwoju drogi wodnej E40 w ramach projektu pn. "Wisła - cooperating towards solutions". Obejmuje on Międzynarodową Drogę Wodną E40 Warszawa - Gdańsk i jest realizowany w ramach holenderskiego, rządowego programu PIB (Partners for International Business) dla sektora wodnego.

Podjęte inicjatywy służą przywróceniu funkcji transportowych Wiśle. Jak wynika z analiz, rozwój transportu śródlądowego na Mazowszu stwarza szansę na obniżenie kosztów lokomocji nawet kilkakrotnie.

Kolejne spotkanie zespołu zaplanowano na drugą połowę sierpnia. Będą w nim uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a także Krajowego i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Źródło: mazovia.pl

Poprawiony: piątek, 25 lipca 2014 02:14